Datum zveřejnění:

15.12.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.4.04

Abstrakt:

V posledních letech se turistický průmysl připojil k předchozím prvkům „výstavního komplexu” (Bennett 2004) a stal se prvkem, který ovlivňuje utváření kulturních institucí. Moje analýza vychází z hmotných základů, totiž konkrétních srovnatelných bývalých vojenských objektů a území v Polsku a Lotyšsku. Společným jmenovatelem bývalých vojenských území představených v tomto textu je to, že se všechna stala zvláštními „výstavními arénami”. Pokouším se demonstrovat, že bývalá vojenská území, která jsou si podobná s ohledem na původní funkci a infrastrukturu, rozsah a čas, který uplynul od jejich zřízení, stav a podstatu, procházejí v současnosti různými transformačními procesy. V rámci těchto procesů jim byly přiřazeny rozdílné hodnoty, které vznikají prostřednictvím aktivit (mj. i „prostorových příběhů”), které je mění ve „výstavní arény”. Institucionální útvary spojené s „výstavním komplexem”, např. muzea, galerie, panoptika nebo světové výstavy, doplňuji o současné postupy spojené s turismem, které vedou k proměnám uspořádání zavedených tradičnějšími výstavními institucemi.
Aktuální analýza je založena na čtyřech příkladech bývalých velkých vojenských objektů (vytvořených v 19. a 20. století), které byly různými způsoby transformovány a nyní mají nevojenské funkce. V průběhu srovnání bývalých vojenských objektů a území (z nichž tři sloužily za studené války jako základy sovětské armády) ukazuji, jak byly přeměněny v různé typy „výstavních arén”. Významné je, že tento proces probíhal v období „participativního obratu” a narůstajícího množství turistů („přeturistování”), kteří měli zájem na tom identifikovat nebo dokonce zřizovat nové turistické destinace či místa „hodná navštívení”.

Klíčová slova

výstava, výstavní komplex, Lotyšsko, participativní obrat, Polsko, bývalé vojenské základny, prostorové příběhy, turismus

Text článku

Reference

Ashworth, Gregory J. - de Haan Theo Z. 1986. Uses and Users of the Tourist-historic City: An Evolutionary Model in Norwich. Groningen: GIRUG.
Bennett, Tony 2004. The Exhibitionary Complex. In: Schwartz, Vanessa R. - Przyblyski, Jeannene M. 2004. The Nineteenth-Century Visual Culture Reader. ….Routledge: 117-130.
Bigne, J.Enrique, Andreu, Luisa and Gnoth, Juergen. 2005. The Theme Park Experience An Analysis of Pleasure, Arousal and Satisfaction. Tourism Management 26: 833-844.
Boldāne-Zelenkova, Ilze 2017. Mārciena – between Legacy and Nostalgia. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 149–170. DOI:10.7592/FEJF2017.70.boldane-_zelenkova
Boorstin Daniel J. 1964. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Harper.
de Certeau, Michel, 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Clave, Salvador Anton 2007. The Global Theme Park Industry. Wallingford: CABI.
Clifford, James 1992. Travelling Cultures. In: L.Grossberg, C.Nelson, P.Treichler (eds.) Cultural Studies. London-New York: Routledge: 96-116.
Clifford, James 1997. Routes, Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge-London: Harvard University Press.
Cohen, Erik 1995. Contemporary tourism –trends and challenges: Sustainable authenticity or contrived post-modernity? In R. Butler and D. Pearce (eds) Change in Tourism: People, Places, Processes(pp. 12–29). London: Routledge
Cohen, Erik - Cohen S.Sa. 2012. Authentication: Hot and Cool. Annals of Tourism Research 39, 3: 1295-1314.
Coleman, Simon - Crang, Mike (eds.) 2008. Tourism: Between Place and Performance. New York & Oxford: Berghahn Books.
Comaroff John L. - Comaroff Jean 2011. Etniczność sp.zoo, [Ethnicity Inc.] Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czarnecka, Dominika 2017. The ‘Degraded’ Landscape of a Post-Soviet Military Base in Poland: Outside Vs. Inside View. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 121–148. DOI:10.7592/FEJF2017.70.czarnecka
Debord, Guy 1984. Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red, U.S.
Demski, Dagnosław 2017. Values, Substantiality, and Passage of Time: Representations and Reinterpretations of Military Heritage. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 171–192. DOI:10.7592/FEJF2017.70.demski
Demski, Dagnosław – Czarnecka, Dominika 2015. Mapping Meanings in the Post-Soviet Landscape of Borne Sulinowo. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls: 2 (95): 96–120; www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2015_files/2numurs/D_Demski_D_Czarnecka_Mapping_LVIZ_2015_2.pdf
Demski, Dagnosław – Czarnecka, Dominika 2018. A Site Shaped by Discontinuity: the Practices of Place-Making in a Post-Soviet Military Base in Poland. Suomen Antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Society 43 (2): 30–52. DOI:10.30676/jfas.v43i2.69843
Gell, Alfred 1992. The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images. Oxford: Berg Books.
Hall, Stuart  1997. (ed.) Representations: Cultural Representations and Signifying Practices. (Culture, Media and Identities Series). London: Sage Publications
Harvey, David 1989. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell.
Hobsbawm Eric -  Ranger Terence. (ed.) 2008. Tradycja wynaleziona. [The Invention of Tradition. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Karp, Ivan 1992. Introduction: Museums and Communities: The Politics of Public Culture. In Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer, Steven D. Lavine (eds.), Museums and Communities. The Politics of Public Culture. Washington – London: Smithsonian Institution Press.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara 1998. Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Löw, Martina 2016. The Sociology of Space: Materiality, Social Structures, and Action. Springer: Berlin-Heidelberg
Munn, Nancy 1992. The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay, Annual Review of Anthropology 21: 93-123.
Ortner, Sherry B. 2016. Dark Anthropology and its Others: Theory since the Eighties, HAU: Journal of Ethnographic Theory 6, 1: 47-73.
Relph, Edward 1976. Place and Placelessness. London: Pion.
Salazar, Noel B. 2012. Tourism Imaginaries. A Conceptual Approach. Annals of Tourism Research 39, 2: 863-882.
Schwartz, Vanessa R. - Przyblyski, Jeannene M. 2004. The Nineteenth-Century Visual Culture Reader, London: Routledge.
Seljamaa, Elo-Hanna – Czarnecka, Dominika – Demski, Dagnosław 2017. “Small Places, Large Issues”: Between Military Space and Post-Military Place. Folklore. Electronic Journal of Folklore 70: 7–18. DOI: 10.7592/FEJF2017.70.introduction
Shepherd, Robert 2002. Commodification, Culture and Tourism. Tourism Studies 2, 2: 183-201.
Sørensen, Marie, L. S. – Viejo-Rose, Dacia 2005. Introduction: The impact of conflict on cultural heritage: A biographical lens. In: M. Sorensen, D.Viejo-Rose (eds.) War and Cultural Heritage: Biographies of Place. Cambridge: Cambridge University Press: 1-17.
Turner L. - Ash J. 1975. The Golden Hordes. International Tourism and Pleasure Periphery. London: Constable.
Upmalis Ilgonis - Eriks Tilgass - Janis Dinevics -Anatolijs Gorbunoves 2012. Latvia – USRR Military Base. 1939-1998: Materials and Documents on the Soviet Army’s Presence in and Withdrawal from Latvia. Riga: Apgads Zelta grauds.
Urry, John 1990. The Tourist Gaze, London: Sage.
Virolainen, Jutta 2016. Participatory turn in cultural policy? - An analysis of the concept of cultural participation in Finnish cultural policy. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 19, 1: 49-63. www.idunn.no/nkt/2016/01/participatory_turn_in_culturalpolicy_-_an_analysis_of_the