Datum zveřejnění:

25.6.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.2.02

Abstrakt:

Studie založená na rozhovorech s představiteli českých muslimů se zabývá tím, jak interpretují koncept džihád, jaké mají tyto interpretace konsekvence pro oblast jednání a jaké faktory tyto interpretace ovlivňují. Kvalitativní metodologií analyzovaná data ukazují, že džihád chápou zároveň v širokém (bohulibé úsilí věřících) i úzkém pojetí (ozbrojený boj). Vztah genderu a džihádu pak závisí na tom, zda džihád definují široce nebo úzce. Dále nejeví přílišného entuziasmu ve věci typologie různých forem džihádu, nicméně krystalizují tři typologie. Pokud jde o úzké pojetí, shodují se, že je přípustný v sebeobraně. Naopak je tendence odmítat útočný džihád, zejména při šíření víry. Slabý konsenzus se týká podmínek, za jakých lze džihád vyhlásit a vést. Zejména nepanuje shoda na tom, jaká autorita může džihád vyhlašovat a zda vůbec existuje. Absence konsenzu se týká také toho, zda džihád vedou jen státní aktéři, nebo také ti nestátní. Interpretační pluralitu ovlivňuje pět faktorů: vztahování s

Klíčová slova

muslimové; islám; sebe-interpretace; Česká republika; džihád

Text článku

Reference

Abdel-Malek, Anouar. 1963. Orientalism in Crisis. Diogenes 11, 44: 103–140.
Arnason, Johann Páll. 2003. Civilizations in Dispute. Leiden: Brill.
Čejka, Marek. 2020. Korán, meč a volební urna. Zdroje a podoby islamismu. Praha: Academia.
Geertz, Clifford. 1968. Islam Observed. Religious Development in Morocco and Indonesia. Chicago: Chicago University Press.
Hendl, Jan. 2008. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
Hourani, Albert. 1976. History. In: Binder, Leonard (ed.): The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences. New York: John Wiley and Sons: 104–125.
Juergensmeyer, Mark. 2007. Teror v mysli boží. Praha: CDK.
Kepel, Gilles. 2002. Jihad: The Trail of Political Islam. Cambridge: Harvard University Press.
Kepel, Gilles. 2008. Beyond Terror and Martyrdom: The Future of the Middle East. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
Kropáček, Luboš. 2007. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad.
Kropáček, Luboš. 2012. Náboženské pole muslimských přistěhovaleckých komunit. In: Havelka, Miloš a kol.: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart: 127–146.
Kurzman, Charles. 2011. The Missing Martyrs: Why There are so few Muslim Terrorists. Oxford: Oxford University Press.
Mendel, Miloš a kol. 2008. Islám v srdci Evropy. Praha: Academia.
Mendel, Miloš. 2010. Džihád. Islámské koncepce šíření víry. Brno: Atlantis.
Ostřanský, Bronislav. 2014. Atlas muslimských strašáků. Praha: Academia.
Ostřanský, Bronislav. 2016. Islám a muslimové českými očima – dialog, nebo míjení? In: Beránek, Ondřej – Ostřanský, Bronislav (eds.): Stíny minaretů. Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia: 14–56.
Ostřanský, Bronislav (ed.). 2017. Islamofobie po česku. Praha: Vyšehrad.
Pape, Robert. 2006. Dying to Win. Strategic Logic of Suicide Terrorism. Chicago: Chicago University Press.
Rodinson, Maxim. 2015. Marxism and the Muslim World. London: Zed Books.
Said, Edward W. 1981. Covering Islam. New York: Pantheon Books.
Said, Edward W. 2006. Orientalismus. Západní koncepce islámu. Praha: Paseka.
Strauss, Anselm – Corbin, Juliet. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Podané ruce.
Topinka, Daniel (ed.). 2016. Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister and Principal.