Datum zveřejnění:

25.9.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.04

Abstrakt:

Border studies (currently also cross-border cooperation issues) is an interdisciplinary research specialization. The aim of the article is to present the spatial proximity influence of the state border on the everyday life reality of inhabitants of the Kysuce region in the 20th Century ( overlapping with the present day) in both the local and supra-local context. With reference to the theory of the Irish sociologist Liam O'Dowd, it focuses on the Slovak state borders with Poland and the Czech Republic as a possible barrier, but also a bridge, a source of opportunities and a symbol of identity. It points out that in the villages bordering the Polish and Czech territories there has always been a relatively intensive mutual cultural transfer and contact of populations and therefore the borders cannot be perceived as an exclusively geopolitical phenomenon; their social and cultural dimension must be taken into account.

Klíčová slova

štátna hranica; región Kysuce; 20. storočie; hranice ako bariéra, most, zdroj príležitostí a symbol identity

Text článku

Reference

Beňko, Ján. 1980. Osídlenie Kysúc. In: Správy a informácie (Kysucké múzeum) 4. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci: 5–58.
Duleba, Alexander et al. 2017. Hranice a cezhraničná spolupráca. Úvod do výskumu hraníc. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
Halás, Marián. 2002. Hranica a prihraničný región v geografickom priestore (teoretické aspekty). In: Bezák, A. (ed.): Geographia Slovaca 18. Luknišov zborník 3. Bratislava: Geografický ústav SAV: 49–55.
Hallon, Ľudovít et al. 2012. Kysuce v 20. storočí. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci; Bratislava: Historický ústav SAV.
Janík, Mário et al. 2015. Kysuce 1938–1945. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci.
Kiliánová, Gabriela. 1992. Vzťah lokálneho spoločenstva k štátu a jeho odraz v hierarchii hodnôt (na príklade pašovania cez hranicu). In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej literatúry. Výsledky výskumov v roku 1992. Bratislava: Národopisný ústav SAV: 58–65.
Kiliánová, Gabriela. 1998. Determinanty etnickej identity. Na príklade etnických spoločenstiev na hranici. (Niekoľko úvodných poznámok do diskusie). Etnologické rozpravy 3, 2: 6–12.
Kontrik, Alojz. 2013. Gorali na Kysuciach. In: Gorali. Veľká kniha o goraloch Oravy, Liptova a Kysúc. Martin: Matica slovenská: 135–164.
Krivý, Vladimír – Feglová, Viera – Balko, Daniel. 1996. Slovensko a jeho regióny. Sociokultúrne súvislosti volebného správania. Bratislava: Nadácia Médiá.
Mašura, Marek. 2007. Česko-slovenská hranica opäť zanikne. Pravda [online]. [2021-02-12]. Dostupné z: spravy.pravda.sk/domace/clanok/156173-cesko-slovenska-hranica-opaet-zanikne/.
Matula, Pavol. 2012. Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938. In: Historia nova 5. Štúdie k výročiu Jána Kollára. Bratislava: Univerzita Komenského: 176–195. Dostupné z: www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf
Mikuš, Marek. 2009. Naprieč hranicami, mimo autentického a falošného: transnacionálna antropológia, turizmus a identita. Sociální studia 6, 1: 193–216. doi.org/10.5817/SOC2009-1-193
O'Dowd, Liam. 2002. The Changing Significance of European Borders. Regional & Federal Studies 12, 4: 13–36.
Popelková, Katarína – Vrzgulová, Monika. 1998. Vrbovce, osada Sabotovci – permanentný život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej identity). Etnologické rozpravy 5, 2: 62–100.
Roguľová, Jaroslava. 2003. Pašerácke dobrodružstvá v socializme. História 3, 3: 37.
Šusteková, Ivana. 2008. Pašovanie ako špecifické doplnkové zamestnanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia. In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci 11. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci: 62–82.
Szalayová, Erika. 2020. Ako to vyzerá na mieste, kde sa stretávajú tri krajiny? Česi sa nám vysmievajú! Život [online]. [2021-02-12]. Dostupné z: zivot.pluska.sk/reportaze/ako-to-vyzera-mieste-kde-stretavaju-tri-krajiny-cesi-nam-vysmievaju.
Žilinčík, Ivan. 2008. Obsadenie častí Kysúc Poľskom v novembri 1938 ako vyvrcholenie poľských územných nárokov v medzivojnovom období 20. storočia. In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci 11. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci: 175–200.