Datum zveřejnění:

25.9.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.05

Abstrakt:

The article describes an interdisciplinary study that uses the means of ethnology and materials science. This approach is quite unusual in the Czech environment. Specifically, it concerns detailed materials analyses of samples of plaster which were acquired during ethnological research on selected recent buildings in South Moravia. The studied plaster samples from folk buildings in the Znojmo area are probably from the twentieth century. Howeber, it cannot be ruled out that the buildings are older. In addition to traditional and mostly inorganic pigments, the plaster samples were also coloured using synthetic pigments, which corresponded to their availability on the market. Besides the description of the set of samples, the article also demonstrates the potential of applying natural-scientific methods to analyse plaster and its pigments for ethnology. At present, these methods are common in materials engineering and are used in restoration work.

Klíčová slova

Etnologie – rurální architektura - omítky – barevnost – pigmenty – materiálové analýzy

Text článku

Reference

Bárta, Rudolf. 1961. Chemie a technologie cementu. Praha: Nakladatelství ČSAV.
Bartoš, Josef a kol. 1987. Možnosti výzkumu obydlí a sídlišť na jižní Moravě ve 20. století. In: Kordiovský, Emil – Čapka, František (eds.): Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě. Praha: Teps: 55–86.
Bláha, Jiří – Dunajová, Alena. 2014. K původu nůžkových krovů ve střední Evropě. Národopisná revue 24, 3: 189–202.
Caggiani, Maria Cristina – Cosentino, Antonino – Mangone, Annarosa. Pigments Checker version 3.0, a handy set for conservation scientists: A free online Raman spectra database. Microchemical Journal 129: 123–132. doi.org/10.1016/j.microc.2016.06.020
Dunajová, Alena. 2017. Katalog lidové architektury. Část dvanáctá. Okres Znojmo. Brno: NPÚ.
Ultramarine & Pigments Ltd. [online]. [cit. 2021-03-23].
Dostupné z: www.ultramarinepigments.net/.
Eastaugh, Nicholas et al. 2007. Pigment Compendium: A Dictionary of Historical Pigments. London: Elsevier Ltd.
Frolec, Václav. 1974. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok.
Frolec, Václav. 1987. Vesnická sídla a lidová architektura na jižní Moravě. In: Kordiovský, Emil – Čapka, František (eds.): Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě. Praha: Teps: 43–53.
Garkisch, Miloš a kol. 2011. Příběhy pražských cementáren. Králův Dvůr-Radotín: Českomoravský cement.
Hewlett, Peter. 2004. Lea’s Chemistry of Cement and Concrete. 4th Edition. London: Elsevier Ltd.
Hošek, Jiří – Muk, Jan.1989. Omítky historických staveb. Praha: SPN.
Hrabalová, Olga. 1960. Boršice u Blatnice. In: Kovářů, Věra (ed.): Lidová kultura východní Moravy. Gottwaldov: Krajské nakladatelství: 39–55.
Jeřábek, Richard. 1977. Rajdáky, pazúre, ratatule aneb lidová sgrafita. Umění a řemesla 4: 36–44.
Kleindienst, Leopold. 1989. Die Siedlungsformen, bäuerliche Bau- und Sachkultur Südmährens. Beiträge zur Volkskunde. Geislingen – Steige: Verlag des Südmährischen Landschaftsrats.
Macek, Petr. 2009. Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Praha: NPÚ.
Matyáš, Vlastimil – Svržek, Vladimír. 1970. Příručka pro nástěnné malířství. Praha: SNTL.
May, Herbert – Waldemer, Georg – Weidlich, Ariane. 2010. Farbe und Dekor am historischen Haus. Beiträge zur gleichnamigen Tagung im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim vo 26. bis 28. Juni 2008. Bad Windsheim: Frankisches Freilandmuseum.
Melniková-Papušková, Naděžda. 1948. Československé lidové výtvarnictví. Praha: Orbis.
Navrátilová, Alexandra. 1971. Příspěvek k poznání lidového domu na Znojemsku. Český lid 58: 26–35.
Navrátilová, Alexandra. 1970. K charakteristice architektonického ztvárnění lidového domu na Znojemsku. Časopis moravského muzea, vědy společenské 55, 2: 157–175.
Niederle, Lubomír. 1923. Ves, obydlí a dům. In: Niederle, Lubomír (ed.): Moravské Slovensko. Praha: Nakladatelství Národopisné společnosti českoslovanské: 23–96.
Novotný, Martin. 2014. Hliněné stavitelství na Moravě a evropské souvislosti. Kritický katalog výstavy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Novotný, Martin – Všianský, Dalibor. 2019. Regional Variations of Traditional Folk Houses Plaster Pigments in South East and Central Moravia, Czech Republic. In: Dvořák, Karel – Gazdič, Dominik (eds.): Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. 17th International Conference Silicate Binders, ICBM 2018; Brno. Schwitzerland: Trans Tech Publications: 85-90.
Peřinka, Václav. 1904. Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy. VI. Znojemský kraj. Znojemnský okres. Brno: Muzejní spolek.
Peřinka, Václav. 1905. Vlastivěda moravská. II. Místopis. Jaroslavský okres. Brno: Muzejní spolek.
Pražák, Vilém. 1963. K problematice malby srubových domů v Čičmanech. In: Mjartan, Ján: Ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku. Bratislava: SAV: 9–88.
Severová, Dagmar. 1961. Nástěnné malby v horňáckých interiérech. In: Kovářů, Věra (ed.): Lidová kultura východní Moravy II. Gottwaldov: Krajské muzeum: 40–54.
Václavík, Antonín. 1930. Luhačovské Zálesí. Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Luhačovice: Muzejní společnost.
Válka, Miroslav. 2000. Vesnické sídlo a dům. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 10. Strážnice: ÚLK: 79–115.
Vařeka, Josef. 1979. Typy a oblasti lidového domu v českých zemích. Český lid 66: 149–155.
Vařeka, Josef – Pražák, Vilém. 1974. K otázce vzniku úhlového domu na jižní Moravě. Jižní Morava 1: 79–87.
Vydra, Josef. 1958. Ľudová architektura na Slovensku. Bratislava: SAV.