Datum zveřejnění:

15.12.2021

Klíčová slova

orální historie; paměť; socialismus

Text článku