Datum zveřejnění:

25.9.2022

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.03

Abstrakt:

Příspěvek ukazuje, že stabilizační a antiasimilační prvky jezídského náboženství v jezídských skupinách se poměrně výrazně odlišují podle kulturně-geografických jednotek – v iráckém Kurdistánu, mezi kavkazskými, případně středoasijskými Jezídy a Jezídy v západoevropských diasporách. Článek poukazuje prostřednictvím příkladů z hlavních prvků jezídského náboženství na jejich odlišnou společenskou i náboženskou stabilizační funkci. Jednotlivé náboženské prvky (a jejich funkce), které Jezídi považují za důležité, se poměrně výrazně proměňuje nejen v čase, ale především v geografickém prostoru. Tytéž náboženské prvky a příkazy (například důraz na pravidla uzavírání manželství), které mohou jezídskou společnost výrazně stabilizovat v iráckém Kurdistánu, naopak jezídskou společnost v diaspoře (zejména v západní Evropě) mohou stejně výrazně destabilizovat.

Klíčová slova

Jezídi; Kurdistán; diaspora; Kavkaz; Střední Asie; stabilita náboženství;

Text článku

Reference

Açıkyıldız-Şengül, Birgül. 2018. The Yezidis: An ancient people, tragedy, and struggle for survival. In: Rowe, Paul S. (ed.): Routledge Handbook of Minorities in the Middle East. London –New York: Routledge.
Akopjan, Viktor. 2020. Stalinskaja «etnitčeskaja inženěrija» v Zakavkaz’e po vsesojuznym perepisjam 1930-ch godov. Patmut’yun yev k’aghak’akanut’yun, 71.
Al-Hasani, A. R. 2017. al-Yazīdīyūn fī ḥāḍirihim wa-māḍihim. Baghdad: Al Manhal.
Aldonani, Gian – Agojan, Sarkis. 2021. Die Endogamie-Gebote der Jesid:innen: Rassismuskritische Perspektiven auf dem Prüfstand. Stelle für Jesidische Angelegenheiten [on-line]. 5. 8. 2021. [11-01-2022]. Dostupné z: s-j-a.org/blog/die-endogamie-gebote/
Alyazidiat eaqayid munharifat wa’afkar dalatin. 2013. Tariq al’iislami, 14. 6. 2013.
Asatrian, Garnik – Arakelova, Victoria. 2003. Malak-Tawus: the Peacock Angel of the Yezidis. Iran and the Caucasus 7, 1: 1–36. doi.org/10.1163/157338403x00015
Černý, Karel. 2017. Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy. Mezinárodní vztahy 52, 2: 5–28.
Čumakova, Tatiana V. 2012. Podgotovka k vsesojuznoj perepisi 1937 g. sozdanie karty religij SSSR. Dialog so vremenem 41: 296–316.
Doboš, Natalia. 2021. Zachování etnické identity a kultury Jezídů v Německu. Kulturní studia / Cultural Studies 9, 17: 118–149. doi.org/10.7160/KS.2021.170205
Evans-Pritchard, Edward Evan. 1965. Theories of primitive religion. Oxford: Oxford University Press.
Gellner, Ernest. 2008. Nations and nationalism. Cornell University Press.
Gökçen, Amed – Tee, Caroline. 2010. Notes from the Field: Yezidism: A New Voice and an Evolving Culture in Every Setting. British Journal of Middle Eastern Studies 37, 3: 405–427. doi.org/10.1080/13530194.2010.524442
Goodman, Annekathryn – Bergbower, Hannah – Perrotte, Violette – Chaudhary, Arun. 2020. Survival after sexual violence and genocide: trauma and healing for Yazidi women in Northern Iraq. Health 12, 6: 612–628.
Greaser, Jordan. 2018. Attitudes of Sinjari Yezidis in Iraq Regarding the Rape of Yezidi Women and the Babies Born from Rape During the ISIS Genocide. Omaha: University of Nebraska Medical Center.
Guest, John S. 2012. Survival Among the Kurds. London – New York: Routledge.
Hroch, Miroslav. 2021. Evropský národ vs. globalizovaný nacionalismus. Kulturní studia 9, 16: 2–18. doi.org/10.7160/KS.2021.150101
Kaczorowski, Karol. 2014. Yezidism and Proto-Indo-Iranian Religion. Fritillaria Kurdica 3/4: 106–121.
Khenchelaoui, Zaim – Burrell, Jean. 1999. The Yezidis, People of the Spoken Word in the midst of People of the Book. Diogenes 47, 187: 20–37. doi.org/10.1177/039219219904718703
Kreyenbroek, Philip G. 1995. Yezidism: Its Background, Observances and Textual Tradition. Lewiston: The Edwin Mellen Press.
Kreyenbroek, Philip G. – Rashow, Khalil Jindy. 2005. God and Sheikh Adi are perfect: sacred poems and religious narratives from the Yezidi tradition. Iranica Bd. 9. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.
Kreyenbroek, Philip G. 2009. Yezidism in Europe: different generations speak about their religion. Iranica Bd. 8. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.
Kreyenbroek, Philip G. – Omarkhali, Khanna. 2016. Yezidi Spirits? On the question of Yezidi beliefs: A review article. Kurdish Studies 4, 2: 197–207.
Kubálek, Petr. 2015. Jezídi. In: Gebelt, Jiří a kol.: Ve stínu islámu. Menšinová náboženství na Blízkém Východě. Praha: Vyšehrad.
Maisel, Sebastian. 2013. Syria’s Yezidis in the Kūrd Dāgh and the Jazīra: Building Identities in a Heterodox Community. The Muslim World 103, 1: 24–40. doi.org/10.1111/j.1478-1913.2012.01417.x
Nadirov, Nadir K. 2003. My, kurdy-kazachstancy. Almaty: Tip. Print.
Nicolaus, Peter – Yuce, Serkan. 2017. Sex-Slavery: One Aspect of the Yezidi Genocide. Iran and the Caucasus 21, 2: 196–229. doi.org/10.1163/1573384x-20170205
Nisan, Mordechai. 2015. Minorities in the Middle East: a history of struggle and self-expression. Jefferson, N. C.: McFarland.
Population Census 2011. 2011 Population (urban, rural) by Ethnicity, Sex and Religious Belief. Republic of Armenia, De jure population. Yerevan: Statistical Committee of the Republic of Armenia.
Renan, Ernest. 1882. Qu’est-ce qu’une nation? Paris: Calmann-Lévy.
Rodziewicz, Artur. 2022. Between Orthopraxy and Orthodoxy: International Yezidi Theological Academy in Tbilisi. Kulturní studia 1, 18: 81–116. doi.org/10.7160/KS.2022.180104
Rodziewicz, Artur. 2018. Milete min Êzîd. The Uniqueness of the Yezidi Concept of the Nation. Securitologia 1, 27: 67–78.
Six-Hohenbalken, Maria. 2019. May I be a sacrifice for my grandchildren—Transgenerational transmission and women’s narratives of the Yezidi ferman. Dialectical anthropology 43, 2: 161–183. doi.org/10.1007/s10624-018-9506-9
Slovar nacionalnostěj. 1937. Moskva: Sojuzorgutčet.
Spät, Eszter. 2005. The Yezidis. London: Saqi.
Thrower, James. 1999. Religion: The classical theories. Georgetown University Press.
Vsesojuznaja perepis’ naselenija 1926 goda. 1928. Moskva: Izdanije CSU Sojuza SSR.