Datum zveřejnění:

25.3.2022

Klíčová slova

migrace; mladí lidé s migračním původem; identita; přináležení

Text článku

Reference

Bucholtz, Mary. 2002. Youth and Cultural Practice. Annual Review of Anthropology 31: 525 – 552. doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085443
Levitt, Peggy. 2009. Roots and Routes: Understanding the Lives of the Second Generation Transnationally. Journal of ethnic and migration studies 35, 7: 1225-1242. DOI 10.1080/13691830903006309
Szaló, Csaba. 2007. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK. ISBN 978-80-7325-136-9.
Pollock, David C. – Van Reken, Ruth. E. 1999. The third culture kid: Growing up among worlds. Yarmouth, ME: Intercultural Press. ISBN-10 1877864722
Seeberg, Marie Luise; Goździak, Elzbieta M. (eds.). 2016. Contested Childhoods: Growing up in Migrancy Migration, Governance, Identities. Cham: Springer Open. ISBN 978-3-319-44608-0