Datum zveřejnění:

25.9.2022

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.04

Abstrakt:

This paper presents the results of an analysis of beaded artwork from the
collection of the Czech ethnographer František Řehoř. The collection
is located in the Department of Ethnography of the National Museum
in Prague and is currently being analyzed by Czech ethnologists in
cooperation with Ukrainian experts. This collection provides an important
source of knowledge for studying the first stage of the tradition of beaded
decoration in Ukrainian folk costume (late 18th to late 19th century) of
eastern Galicia and Bukovina, which were part of the Habsburg Monarchy
at that time. The analysis of artifacts from this collection expands the
knowledge of technological, typological, artistic and stylistic features of traditional
Ukrainian beadwork within these regions during the 19th century.

Text článku

Reference

Arsenych, Petro. 2010. Rodyna Ozarkevychiv. Sniatyn: Vydavnycha firma „PrutPryn“ [in Ukrainian].
Crabtree, Caroline – Stallebrass, Pam. 2002. Beadwork: A World Guide. London: Thames & Hudson Ltd.
Fedorchuk, Оlena. 2017a. Obraztsy hierdanov iz kolliektsii Hierminy Ozarkievich-Vielichko. Tradytsyi i suchasny stan kul’tury i mastatstvav: zbornik dakladav i tezisav VII Mizhnar. navukova-praktychnaj kanfierentsyi: u 2 t. Minsk: Tsentr dasledavanniav bielaruskaj kul’tury, movy i litaratury NAN Bielarusi 1: 846–849. [2022-01-10]. Available at:www.imef.basnet.by/Sborniki/Sbornik%202016.pdf [in Russian]
Fedorchuk, Оlena. 2017b. Mystecka tradycija bisernoho ozdoblenňa narodnoji noši Pokutťa. Narodoznavči zošyty 133, 1: 188–202. [2022-01-10]. Available at: nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-1/18.pdf [in Ukrainian]
Fedorchuk, Оlena – Bolyuk, Oleh – Pohunek, Jan – Valášková, Naďa. 2020. Lidová kultura ukrajinců Rakousko-Uherské monarchie v etnografické sbírce Františka Řehoře z 80. a 90. let 19. století. Český Lіd 107: 71–92. doi.org/10.21104/CL.2020.1.04
Fedorchuk, Olena. 2020. Etnichieskaia khudozhestviennaia traditsiia bisiernoho dekora narodnoho kostiuma ukraintsev: riekonstruktsyia piervoho etapa. Revista Arta 29, 1: 148–154. [2022-01-10]. Available at: artjournal.ich.md/2021/01/27/revista-arta-sera-arte-vizuale-vol-xxix-nr-1-2020/ [in Russian]
Fedorchuk, Оlena. 2021a. Tradytsiia bisernoho ozdoblennia narodnoi noshi ukraintsiv (na materialakh zakhidnykh oblastej Ukrainy). Lviv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Fedorchuk, Olena. 2021b. Ochah narodnoho iskusstva kak fienomien etnichieskoj khudozhestviennoj traditsii. Revista de Etnologie şi Culturologie 29, 1: 94–100. doi.org/10.52603/rec.2021.29.13 [in Russian]
Franko, Ivan 2008. Halyts’ko-rus’kyj ornament na videns’kij vystavi [1886]. In: Franko Ivan. Dodatkovi tomy do Zibrannia tvoriv u p’iatdesiaty tomakh. Kyiv: Naukova dumka 53: 173–175 [in Ukrainian].
Hryniuk, Stella – Picknicki, Jeff. 1995. The Land They Left Behind: Canada’s Ukrainians in the Homeland (Photography by František Řehoř). Chicago: Watson & Dwyer.
Matejko, Kateryna. 1977. Ukrains’kyj narodnyj odiah. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Mroczko, Fr. Xawery. 1977. Sniatynschyna. Prychynky do krajovoi etnohrafii (peredruk L’viv, 1897). Ditrojt [in Ukrainian].
Tauberová, Monika. 2012. Lidový šperk z Čech, Moravy a Slezska ze sbírek Národního muzea. Praha: Národní muzeum.
Tormyševa, Julija 2018. Aplikace z korálků na lidovém textilu. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. [2022-01-10]. Available at: hdl.handle.net/20.500.11956/96102
Valášková, Naďa 2017. Etnografická sbírka Františka Řehoře (1857—1899) z Haliče v Čechách. „Dala nam Čechija čolovika z zolotym sercem“: František Ržehorž u paradygmi ukrajinsko-českych kulturnych vzajemyn. Lviv: Halyč-Pres: 71–78.
Valášková, Naďa. 1999. František Řehoř (1857–1899) a jeho etnografická činnost (S ukázkami článků F. Řehoře z Haliče). Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Řř. [Řehoř, František]. 1896. Gerdan. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praze: Vydavatel a nakladatel J. Otto. Desátý díl: Gens–Hedwigia: 55. [2022-01-10]. Available at: 1url.cz/LrNJN
Shukhevych, Volodymyr. 1997. Hutsul’schyna (persha i druha chastyna). (Repryntne vidtvorennia tekstu 1899 roku.) Sniatyn: PrutPrynt [in Ukrainian].