Datum zveřejnění:

25.3.2023

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The study deals with the furnishing of households in Sovinec region on the basis of books of inheritance inventories and testaments written in German from the 17th and 18th centuries in comparisn with other areas and source types. The main emphasis is placed on the equipment of the interiors, namely the furniture and decoration. The author examines what kind of equipment appears in the inventories, how often they appear, or what equipment can be classified as standard in the period under review, and what equipment or material used spread to the countryside later.

Klíčová slova

17th century; 18th century; Moravian rural area; Sovinec dominion; furnishings; furniture; inheritence inventories

Text článku

Reference

Prameny
Comenius, Johannes Amos. 1660. Orbis Sensualium Pictus. Hoc est, omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vitaactionum, Pictura & Nomenclatura. 2. Norimbergae: Michael Endter.
Comenius, Johannes Amos. 1760. Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis Emendatus. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo Rerum, & vita Actionum, Pictura & Nomenclatura, Germanica, Latina, Italica, & Gallica. Norimbergae: Johannes Andreas Endter.
Dobrovský, Josef. 1821. Deutsch-böhmisches Wörterbuch. [2022-06-10]. Dostupné z: bara.ujc.cas.cz/slovniky/dobrovsky/dobrovsky320.html
Jungmann, Josef. 1836. Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Díl II. K–O. Praha: Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, Josefa vdova Fetterlová.
Zemský archiv Opava, fond Cech stolařů a truhlářů Šumperk, nezpracováno, Artikule z roku 1599.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka, inv. č. 477, Kniha testamentů a pozůstalostních inventářů.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka, inv. č. 478, Kniha testamentů a pozůstalostních inventářů.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka, inv. č. 479, Kniha testamentů a pozůstalostních inventářů.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka, inv. č. 480, Kniha testamentů a pozůstalostních inventářů.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Sovinec – Dolní Dlouhá Loučka, inv. č. 481, Kniha testamentů a pozůstalostních inventářů.

Literatura
Brožková, Helena. 2015. Podmalby neboli obrazy malované za sklem v interiérech barokních sídel východočeské šlechty. Jihočeský sborník historický 84: 382–409.
Břečková, Kateřina – Staněk, Pavel. 2016. Sklo ve vybavení brněnské domácnosti na příkladu nálezů z České 6. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna 29: 11–46.
Bůžek, Václav – Bůžková, Hana – Stejskalová, Jana. 1990b. Interiéry domů v jihočeských předbělohorských městech. (Životní styl měšťanů v době pozdní renesance a manýrismu). Jihočeský sborník historický 59, 3: 113–127.
Bůžek, Václav – Bůžková, Hana – Stejskalová, Jana. 1990a. Měšťanské domácnosti v předbělohorských jižních Čechách. (Prameny, metody, stratifikace). Jihočeský sborník historický 59, 2: 65–80.
Edel, Tomáš. 1990. Interiér a nábytek vesnického domu Podještědí v 16.–19. století. Český Dub: Podještědské muzeum.
Grulich, Josef – Matlas, Pavel. 2009. Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (jižní Čechy, 17.–18. století). Český lid 96, 1: 1–34.
Háza, Zdeněk. 1993. Statistika osedlých a obyvatel panství Sovinec v letech 1516–1681. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity: řada historická (C) 42, 40: 23–49.
Háza, Zdeněk. 1994. Stav a struktura obyvatel na panství Sovinec ve světle soupisu daně z hlavy pro rok 1691. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity: řada historická (C) 43, 41: 55–72.
Hynková, Hana. 1967. Pozůstalostní inventáře z Orlických hor s ukázkami z Rychnova nad Kněžnou. Český lid 54, 1: 16–30.
Kafka, Luboš – Mevaldová, Helena. 2015. Na dřevě malované. Náboženská výzdoba lidového nábytku. Praha: Lika Klub.
Kafka, Luboš. 2005. Malované na skle. Lidové podmalby. Praha: Lika Klub.
Lukášová, Eva – Otavská, Vendulka. 2015. Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů. Praha: Národní památkový ústav.
Pešek, Jiří. 1992. Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání kultury každodenního života. In: Bůžek, Václav (ed.): kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské university: 30–42.
Pešek, Jiří. 2014. Hora ruit – hodiny v pražských měšťanských interiérech okolo roku 1600. In: Fejtová, Olga – Jíšová, Kateřina – Power, Martin – Svatošová, Hana (eds.): Jeho Praha. Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy. Praha: Scriptorium: 627–639.
Petráňová, Lydia – Vařeka, Josef. 1987. Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské: (na pozadí poddanských inventářů). Archaeologia historica: sborník příspěvků přednesených na XVIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na vesnické sídlo, dům a dvůr v kulturně historických, geografických a funkčních vztazích a na archeologicko-etnografické paralely, Strážnice 6.–9. října 1986. 12: 277–286.
Vařeka, Josef – Petráňová, Lydia – Plessingerová, Alena. 1988. Mobiliář vesnického domu v Čechách od konce středověku do počátků národního obrození. Český lid 75, 4: 202–211.