Datum zveřejnění:

25.9.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.02

Abstrakt:

V této studii umísťuji fenomén mezikulturních náboženských setkání do globalizační perspektivy. Prezentuji jej jako zápas nativních skupin o vytyčení vlastního kulturního prostoru v globálním schématu věcí, jako úsilí o indigenizaci modernity a spirituality. Pomocí diskurzivní analýzy jedné konkrétní mayské přednášky konané v České republice sleduji postupné utváření a ustavování globálního spirituálního diskursu, jenž povstává skrze nepřetržité propojování, spojování či slepování různých náboženských prvků, skrze univerzalizaci rétoriky i zdůrazňování nativních kořenů, skrze připodobňování i vymezování se vůči dominantní euroamerické kultuře. Cílem textu je ukázat, že jde o hluboce dvojznačný proces, který s sebou nese kontinuitu i diskontinuitu, konvergenci i divergenci, ale také – a to možná především – ekvivokaci; že jde o dynamický proces překladu, v němž se mnohé ztrácí, něco však i nalézá.

Klíčová slova

indigenizace modernity; mayská spiritualita; západní alternativní spiritualita; globalizace; ekvivokace; diskursivní analýza

Text článku

Reference

Aupers, Stef – Houtman, Dick. 2006. Beyond the Spiritual Supermarket: The Social and Public Significance of New Age Spirituality. Journal of Contemporary Religion 21: 201–222. doi.org/10.1080/13537900600655894
Clifford, James. 1997. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press.
Cook, Garrett W. – Offit, Thomas A. – Taube, Rhonda. 2013. Indigenous Religion and Cultural Performance in the New Maya World. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Csordas, Thomas J. 2007. Introduction: Modalities of Transnational Transcendence. Anthropological Theory 7: 259–272. doi.org/10.1177/146349960708018
de la Cadena, Marisol. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham – London: Duke University Press.
de la Torre, Renée – Gutiérrez Zúñiga, Cristina – Juárez Huet, Nahayeilli B. (eds.). 2016. New Age in Latin America: Popular Variations and Ethnic Appropriations. Leiden – Boston: Brill.
Dyndová, Helena. 2020. Contemporary Czech Shamanism: A Case Study of Ritual Practice and Healing. Český lid 107: 149–166. doi.org/10.21104/CL.2020.2.02
Farahmand, Manéli. 2020. Current Faces of Maya Shamanic Renewals in Mexico. International Journal of Latin American Religions 4: 48–74.
Foster, George M. 1994. Hippocrates’ Latin American Legacy: Humoral Medicine in the New World. Amsterdam: Gordon and Breach.
Frýd, Norbert. 1955. Usměvavá Guatemala. Praha: Orbis.
Fujda, Milan. 2008. Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu. Sociální studia 2008/3–4: 137–152.
Fujda, Milan. 2010. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891–1941. Praha: Malvern.
Galinier, Jacques – Molinié, Antoinette. 2013. The Neo-Indians: A Religion for the Third Millenium. Boulder: University of Colorado Press.
Hanegraaff, Wouter J. 1996. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden – Boston: Brill.
Hannerz, Ulf. 1990. Cosmopolitans and Locals in World Culture. Theory Culture & Society 7: 237–251. doi.org/10.1177/0263276900070020
Heelas, Paul. 1996. The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralisation of Modernity. Oxford: Blackwell.
Jetmarová, Jana. 2009. Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a Severní Americe. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Jetmarová, Jana. 2013. “I Am Proud to Be an Indian”: The Music of Andean Musicians in Europe as an Expression of Pan-Indianism. Comparative American Studies 11: 185–200. doi.org/10.1179/1477570013Z.00000000039
Kapusta, Jan. 2015. Mayské kříže, hory a jeskyně ve světle ontologického relativismu a fenomenologické antropologie. Český lid 102: 437–463.
Kapusta, Jan. 2020. Oběť pro život: Tradice a spiritualita dnešních Mayů. Praha: Argo.
Kapusta, Jan – Kostićová, Zuzana Marie. 2020. From the Trees to the Wood: Alternative Spirituality as an Emergent “Official Religion”? Journal of Religion in Europe 13: 187–213.
Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. ‎ Cambridge: Harvard University Press.
MacKenzie, C. James. 2016. Indigenous Bodies, Maya Minds: Religion and Modernity in a Transnational K’iche’ Community. Boulder: University Press of Colorado.
MacKenzie, C. James. 2010. Of Networks and Hierarchies: Pan-Mayanism and Ethnic Ambivalence in Guatemala. Latin American and Caribbean Ethnic Studies 5: 27–52. doi.org/10.1080/17442220903506891
Mayský vesmír [přednáška]. 2018. Alope: portal to wisdom [on-line]. 21. 9. 2018 [05-04-2023]. Dostupné z: alope.org/maysky-vesmir-21-9-2018/
Possamai, Adam. 2003. Alternative Spiritualities and the Cultural Logic of Late Capitalism. Culture and Religion 4: 31–45. doi.org/10.1080/01438300302807
Redfield, Robert – Villa Rojas, Alfonso. 1934. Chan Kom: A Maya Village. Chicago: University of Chicago Press.
Sahlins, Marshall. 1993. Goodby to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History. The Journal of Modern History 65: 1–25.
Sahlins, Marshall. 1999. What Is Anthropological Enlightenment? Some Lessons of the Twentieth Century. Annual Review of Anthropology 28: i–xxiii. doi.org/10.1146/annurev.anthro.28.1.0
Stuckrad, Kocku von. 2014. The Scientification of Religion: An Historical Study of Discursive Change, 1800–2000. Berlin: De Gruyter. doi.org/10.1515/9781614513490
Šavelková, Lívia – Jetmarová, Jana – Boukal, Tomáš (eds.). 2021. Původní obyvatelé a globalizace. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Tedlock, Barbara. 1982. Time and the Highland Maya. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Vásquez, Manuel A. – Marquardt, Marie F. 2003. Globalizing the Sacred: Religion across the Americas. New Brunswick: Rutgers University Press.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2004. Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation. Tipití 2: 3–22.
Wagley, Charles. 1959. On the Concept of Social Race in the Americas. In: Congresso Internacional de Americanistas 33, 403–417. San Jose: Lehmann.
Wallace, Alfred F. C. 1961. Culture and Personality. New York: Random House.
Welch, Christina. 2002. Appropriating the Didjeridu and the Sweat Lodge: New Age Baddies and Indigenous Victims? Journal of Contemporary Religion 17: 21–38. doi.org/10.1080/13537900120098147