Datum zveřejnění:

25.6.2023

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2023.2.04

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

This article is based on long-term field research in an Eastern Slovak Romani settlement and an English town to which Roma migrated from the settlement. The paper attempts to disrupt the bipolar approach toward the migration of Roma to England and, at the same time, to point out the transnational interconnectedness of the Romani community and the replication of inter-group boundary patterns. This dynamic approach to migration allows the authors to also consider a different phenomenon, namely, the religious conversion of Roma to Pentecostal churches. This leads to an observation of parallels in the narratives of conversion and migration, which are both based on a dichotomy of “new” and “old”, and inclusion of the phenomenon of religious conversion in the analysis of migration alongside the highlighting of transnational social networks, the acquiring of secondary social bonds, and the strengthening of local inter-group boundaries.

Klíčová slova

Roma, Eastern Slovakia, England, migration, transnationalism, religious conversion

Text článku

Reference

Anderson, Allan. 2004. An Introduction to Pentecostalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Basch, Linda – Glick-Schiller, Nina – Szanton-Blanc, Cristina. 1994. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. London: George Allen.
Dobruská, Petra. 2018. The mobility of Roma from a Slovak Village and its influence on Local Communities. In: Hornstein Tomic, Caroline – Scholl-Schneider, Sarah – Pichler, Robert (eds.): Remigration to post-socialist Europe: Hopes and realities of return. Berlin: LIT Verlag: 285–318.
Fawcett, James T. 1989. Networks, linkages, and migration systems. International Migration Review 23, 3: 671–680.
Gardner, Katy. 1993. Desh-Bidesh: Silhety Iages of Home and Away. Man 28: 1–15.
Grill, Jan. 2008. „Mange mište pro Čechy“ (Mně je v Čechách dobře): slovenští Romové na českých stavbách. Migrace-on-line. [online]. Multikulturní centrum Praha. [2016-12-27] Dostupné z: migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mange-miste-pro-cechy-mne-je-v-cechach-dobre-slovensti-romove-na-ceskych-stavbach.
Grill, Jan. 2012. ‘Going up to England’: Exploring mobilities among Roma from Eastern Slovakia. Journal of Ethnic and Migration Studies 38, 8: 1269–1287.
Grill, Jan. 2015. Historické premeny štruktúry medzikultúrnych vzťahov. Formy spolužitia v prípade Tarkoviec na východnom Slovensku. In: Podolinská, Tatiana – Hrustič, Tomáš (eds.): Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: Veda: 146–171.
Grill, Jan. 2018. ‘In England, they don’t call you black!’ Migrating racialisations and the production of Roma difference across Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies 44, 7: 1136–1155.
Glick-Schiller, Nina – Fouron, Georges. 1990. ‘Everywhere We Go, We Are in Danger’: Ti Manno and the Emergence of a Haitian Transnational Identity. American Ethnologist 17, 2: 329–347.
Glick-Schiller, Nina – Basch, Linda – Szanton-Blanc, Cristina. 1995. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration. Anthropological Quarterly 68, 1: 48–63.
Gow, Peter. 2006. Forgetting Conversion: The Summer Institute of Linguistics Mission in the Piro Lived World. In: Cannell, Fenella (ed.): The Anthropology of Christianity. Durham and London: Duke University Press: 211–239.
Gupta, Akhil – Fergusson, James. 1992. Beyond „Culture“: Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7, 1: 6–23.
Guy, Will. 1977. The Attempt of Socialist Czechoslovakia to Assimilate its Gypsy Population. Disertační práce. Bristol: University of Bristol.
Hrustič, Tomáš. 2010. My nemáme rozdielov. Diskurz o etnicite a identite rómskych a nerómskych svedkov Jehovových na východnom Slovensku. Romano džaniben 17, 1: 27–43.
Hübschmannová, Milena. 1993. Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého.
Hübschmannová, Milena. 1999. Několik poznámek k hodnotám Romů. In: Romové v České republice 1945–89. Praha: Socioklub: 16–66.
Jerolmack, Colin – Khan, Shamus. 2014. Talk Is Cheap: Ethnography and the Attitudinal Fallacy. Sociological Methods&Research: 1–32.
Jurová, Anna. 1993. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava: Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach, Goldpress.
Kobes, Tomáš. 2010. Fajta a povaha příbuzenství obyvatel východoslovenských romských osad. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 46, 2: 235–255
Kobes, Tomáš. 2012. „Naši Romové“ – difrakční vzorce odlišnosti východoslovenského venkova. Romano džaniben 19, 2: 9–34.
Light, Ivan – Bhachu, Parminder – Karageorgis, Stavros. 1989. Migration networks and immigrant entrepreneurship. In: Institute for Social Research 5. Los Angeles: University of California. [2015-12-29] Dostupné z: escholarship.org/uc/item/50g990sk.
Ort, Jan. 2016. Migrace z východoslovenské vesnice. Historický přehled a současné modely. Romano džaniben 23, 2: 39–69.
Ort, Jan. 2017. Mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na východním Slovensku. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií.
Pavelčíková, Nina. 2004. Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR.
Pavelčíková, Nina. 2015. Vztah Romůk práci – konfrontace stereotypu s historickými doklady. Český lid 102: 307–328.
Podolinská, Tatiana. 2009. „Nová“ rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami na Slovensku. In: Kiliánová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava: Veda: 175–216.
Podolinská, Tatiana. 2014. Questioning the theory of deprivation: Pentecostal Roma in Slovakia. In: Thurfjell, David – Marsh, Adrian (eds.): Romani Pentecostalism. Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers: 84–101.
Podolinská, Tatiana – Hrustič, Tomáš. 2010. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. Bratislava: ÚEt SAV.
Prokeš, Michal – Viktorová, Barbora – Šotola, Jaroslav. 2016. Korbany. In: Šotola, Jaroslav – Rodrígez Polo, Mario (eds.): Etnografie sociální mobility: Etnicita, bariéry, dominance. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP: 185–236.
Ripka, Štěpán. 2013. Znovuzrození křesťané v pasti: svědectví v sociálním výzkumu. In: Stöckelová, Tereza – Abu Ghosh, Yasar (eds.): Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON): 148–174.
Sadílková, Helena. 2016. Poválečná historie Romů ve vzpomínkách pmětníků: Možnosti rekonstrukce poválečné migrace vybrané skupiny Romů ze Slovenska do českých zemí. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.
Scheffel, David Z. 2015. Belonging and domesticated ethnicity in Veľký Šariš, Slovakia. Romani studies 25, 2: 115–149.
Synková, Hana. 2006. In the Czech Republic they call you ‘Mister’: The migration of Slovak Roma as atactic to overcome exclusion. Migrace-on-line. [online]. Multikulturní centrum Praha. [2016-12-27] Dostupné z: migrationonline.cz/en/in-the-czech-republic-they-call-you.
Szaló, Csaba. 2007. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Uherek, Zdeněk. 2007. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis 43, 4: 747–774.
Uherek, Zdeněk. 2018 Czech and Slovak Romani on the Path Abroad: Migration and Human Personality. Romani studies 28, 1: 79–108.
Vertovec, Steven – Cohen, Robin (eds). 1999. Migration, Diaspora and Transnationalism. Bodmin: MPG Books.
Vertovec, Steven. 2009. Transnationalism. Key Ideas. New York: Routledge.
Werbner, Prina. 2002. The Place which is Diaspora: Citizenship, Religion and Gender in the Making of Chaordic Transnationalism. Journal of Ethnic and Migration Studies 28: 119–136.
Wimmer, Andreas – Glick-Shiller, Nina. 2002a. Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State Building, Migration and the Social Sciences. Global Networks 2, 4: 301–334.
Wimmer, Andreas – Glick-Shiller, Nina. 2002b. Methodological Nationalism and the Study of Migration. European Journal of Sociology 43, 2: 217–240.
Wimmer, Andreas – Glick-Shiller, Nina. 2003. Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology. International Migration Review 37, 3: 576–610.
Zlotnik, Hania. 1992. Empirical identification of international migration systems. In: Kritz, Mary M. – Lim, Lin Lean – Zlotnik, Hania (eds.): International Migration Systems – A Global Approach. Oxford: Clarendon Press: 19–40.