Datum zveřejnění:

25.3.2024

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The study discusses the applied research conducted by the author in Rwanda. The aim was to confirm or refute the basic thesis of the key relevance of situational factors for the construction of dehumanization and the initiation of mass violence in Rwandan society in general. The respondents in the field research were perpetrators and victims of the 1994 Rwandan genocide. Semi-structured interview was chosen as the qualitative research method.

Klíčová slova

Rwanda; Rwandan genocide; genocide; situational factors; applied research

Text článku

Reference

Bauman, Zygmunt. 2010. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství.
Bell-Fialkoff, Andrew. 2003. Etnické čistky. Bosna, Kypr, Karabach, Kosovo, Palestina, bývalý Sovětský svaz, Rwanda a Burundi, Srí Lanka, Transylvánie, Ulster. Praha: Práh.
Browning, Christopher R. 2002. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. Praha: Argo.
Drbohlav, Andrej. 2013. Psychologie sériových vrahů. 200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnosti. Praha: Grada.
Fromm, Erich. 1967. Člověk a psychoanalýza. Praha: Svoboda.
Fromm, Erich. 1969. Lidské srdce. Jeho nadání k dobru a zlu. Praha: Mladá fronta.
Fromm, Erich. 1997. Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit její podstatu a následky? Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Gilbert, Felix – Large, David Clay. 2003. Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890–1990. Praha: Mladá fronta.
Girard, René. 1997. Obětní beránek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Glick, Peter. 2002. Sacrificial Lambs Dressed in Wolves’ Clothing. Envious Prejudice, Ideology, and the Scapegoating of Jews. In: Newman, Leonard S. – Erber, Ralph (eds.): Understanding Genocide. The Social Psychology of the Holocaust. Oxford: Oxford University Press: 113–142.
Gregor, A. James. 2015. Totalitarismus a politické náboženství. Intelektuální historie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Grimaldi, Nicolas. 2013. Nelidskost. Praha: Academia.
Grossman, Dave. 2009. On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. New York – Boston – London: Little, Brown and Company.
Haluzík, Radan. 2018. Proč jdou chlapi do války. Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů. Praha: Dokořán.
Hochschild, Adam. 1998. King Leopold’s Ghost. A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. Boston – New York: Houghton Mifflin Harcourt.
Holmes, Richard. 2011. Obrazy války. Chování člověka v bitvě. Praha: NLN.
Charny, Israel W. 1982. How Can We Commit the Unthinkable? Genocide. The Human Cancer. Boulder: Westview Press.
Jensen, Olaf – Szejnmann, Claus-Christian W. (eds.). 2014. Ordinary People as Mass Murderers. Perpetrators in Comparative Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Judt, Tony. 2017. Poválečná Evropa. Její historie od roku 1945. Praha: Prostor.
Kershaw, Ian. 2017. Do pekel a zpět. Evropa 1914–1949. Praha: Argo.
Kühne, Thomas. 2014. Male Bonding and Shame Culture. Hitler’s Soldiers and the Moral Basis of Genocidal Warfare. In: Jensen, Olaf – Szejnmann, Claus-Christian W. (eds.): Ordinary People as Mass Murderers. Perpetrators in Comparative Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 55–77.
LeShan, Lawrence. 2002. Psychologie války. Jak pochopit její tajemnost a šílenost. Praha: BB art.
Lifton, Robert Jay. 2008. Nacističtí lékaři. Medicínské zabíjení a psychologie genocidy. Praha: BB/art.
Lifton, Robert Jay – Markusen, Eric. 1990. The Genocidal Mentality. Nazi Holocaust and Nuclear Threat. New York: Basic Books.
Loewenstein, Bedřich. 1997. My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno: Doplněk.
Lowe, Keith. 2020. Strach a svoboda. Jak nás změnila druhá světová válka. Praha: Paseka.
Makoba, Johnson W. – Ndura, Elavie. 2006. The Roots of Contemporary Ethnic Conflict and Violence in Burundi. In: Saha, Santosh C. (ed.): Perspectives on Contemporary Ethnic Conflict: Primal Violence or the Politics of Conviction? Lanham: Lexington Books: 295–310.
Mamdani, Mahmood. 2001. When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton: Princeton University Press.
Milgram, Stanley. 1974. Obedience to Authority. An Experimental View. New York: Harper & Row.
Nálevka, Vladimír. 2004. Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha: Triton.
Newman, Leonard S. – Erber, Ralph (eds.). 2002. Understanding Genocide. The Social Psychology of the Holocaust. Oxford: Oxford University Press.
Staub, Ervin. 1989. The Roots of Evil. The Origins of Genocide and Other Group Violence. Cambridge: Cambridge University Press.
Staub, Ervin. 2002. The Psychology of Bystanders, Perpetrators, and Heroic Helpers. In: Newman, Leonard S. – Erber, Ralph (eds.): Understanding Genocide. The Social Psychology of the Holocaust. Oxford: Oxford University Press: 11–42.
Straus, Scott. 2006. The Order of Genocide. Race, Power, and War in Rwanda. Ithaca – London: Cornell University Press.
Štrobl, Daniel. 2019. Psychologické aspekty zabití. Prožitky vojáků související s aktem zabití nepřítele. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton.
Ternon, Yves. 1997. Genocidy XX. století. Zločinný stát. Praha: Themis.
Tesař, Filip. 2007. Etnické konflikty. Praha: Portál.
Váňa, Tomáš. 2013. Jazyk a totalitarismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Verwimp, Philip. 2013. Peasants in Power. The Political Economy of Development and Genocide in Rwanda. Dordrecht: Springer.
Waller, James. 2002. Becoming Evil. How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. Oxford: Oxford University Press.
Záhořík, Jan. 2012. Dějiny Rwandy a Burundi. Praha: NLN.