Datum zveřejnění:

25.6.2024

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2024.2.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The text focuses on the re/construction of identity and heritage conservation in the Slovak town of Partizánske. The town was founded as one of the industrial towns of the Baťa company at the turn of the 1930s and 1940s. Despite the efforts of experts, neither the town’s urban plan nor any significant part of it (except for the modernist church) is institutionally protected to this day. In this text, we offer an alternative approach to the re/construction of historical heritage and its institutional protection. In addition to qualities deemed valuable by art historians, this approach is informed by the current collective memory on which the town’s inhabitants base their relationship to historical heritage. We anticipate that focusing on the inhabitants’ current relationship and understanding of the city’s history and broadening the focus beyond the founding firm and its activities can support efforts to institutionalise local heritage conservation.

Klíčová slova

Baťa, collective memory, conservation, heritage, Partizánske

Text článku

Reference

Arrhenius, Thordis. 2012. The Fragile Monument – On Conservation and Modernity. London: Artifice Books and Black Dog Publishing.
Assmann, Jan – Czaplicka, John. 1995. Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique 65: 125–33. doi.org/10.2307/488538
Bakoš, Ján. 2004. Intelektuál & pamiatka. Bratislava: Kaligram.
Bartošová, Nina. 2020. Architektúra a jej kontext cez tematické východiská: Kostol od Vladimíra Karfíka v Partizánskom. Habilitation thesis. Bratislava: FAD STU.
Bartošová, Nina – Haberlandová, Katarína. 2016. Industrial Heritage in the Eyes of Expertise/Experience. Theory & methodology of industrial heritage conservation in the context of Bratislava / Industriál očami odborníkov/pamätníkov: Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Bratislava: Vydavateľstvo STU.
Baťa, Jan Antonín. 1937. Budujme stát pro 40,000.000 lidí. Zlín: Tisk.
Baťa, Jan Antonín. 1937. Ideální průmyslové mesto. [Unpublished manuscript].
Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance. 2013. Australia ICOMOS [online]. [2024-04-11]. Available at: australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf
Cekota, Antonín. 2016. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Zlín: Nadace Tomáše Bati.
Dvořák, Max. 1918. Katechismus der Denkmalpflege. Wien: Verlag von Julius Bard.
Giblin, John. 2015. Critical Approaches to Post-Colonial (Post-Conflict) Heritage. In: Waterton, Emma – Watson, Steve. (eds.): The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research. London: Palgrave Macmillan: 313–326.
Halbwachs, Maurice. Kolektivní pamět. Praha: SLON.
Hroch, Miroslav. 2014. Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospolitosti. In: Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.): Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia: 21–55.
Choay, Françoise. 2001. The Invention of the Historic Monument. New York: Cambridge University Press.
Janíčková, Katarína. 2017. Činnosť baťovej stavebnej kancelárie na Slovensku a kolónia rodinných domov v Baťovanoch. Master’s Thesis. Trnava: Faculty of Philosophy and Arts.
Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. 2016. Tovární města Baťova koncernu. Praha: Academia.
Kapusta, Pavel. 1964. Partizánske v bojoch a budovaní. Bratislava: Osveta.
Kopečný, E. 1946. Baťovany – slovenský Zlín. Průmyslový průkopník 7: 7–10.
Kováč, Dušan. 2007. Dejiny Slovenska. Bratislava: NLN, s.r.o.
Kubová, Alena (ed.). 2005. Partizánske: Réinventer La Ville Fonctionnelle / Znovuobjavenie Funkčného Mesta. Katalóg Výstavy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska.
Marek, Martin – Strobach, Vít. 2010. Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938–1941. Moderní dějiny 1: 103–153.
Mareš, Petr. 2013. Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49, 5: 681–701. doi.org/10.13060/00380288.2013.49.5.7
Mason, Randall. 2006. Theoretical and Practical Arguments for Values-Centered Preservation. CRM: The Journal of Heritage Stewardship 3, 2: 21–48.
Moravčíková, Henrieta. 2003. Baťovany – Partizánske: Vzorné slovenské priemyselné mesto. Baťovany – Partizánske: An exemplary Slovak Industrial Town. Architektúra & urbanizmus. 37, 3–4: 113–145
Moravčíková, Henrieta. 2015. Problematic Heritage: Architecture and Urban Planning of the Baťa Concern in Slovakia. In: Kubičková, Klára et al. (eds.): Architektúra a územné plánovanie koncernu Baťa ako jeden z faktorov modernizácie Slovenska = The Architecture and Urban Planning of the Baťa Concern as one of the Modernisation Factors in Slovakia. Symposium Proceedings. Banská Bystrica: C.A.L.E.H.: 24–27.
Nedbálková, Kateřina. 2021. Tichá dřina. Dělnictví a třída v továrně Baťa. Praha: Display.
Novák, Pavel. 2008. Zlínska architektura 1900–1950 (1). Zlín: POZIMOS, a.s.
Petrů, Jaroslav. 1989. Památková péče jako morální povinnost – k 115. výročí narození Maxe Dvořáka. Památky a příroda 14, 10: 577–583.
Riegl, Alois. 1903. Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen und seine Entstehung. Wien – Leipzich: W. Braumüller.
Samuel, Raphael. 1994. Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture. London: Verso Books.
Smith, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. London: Routledge.
Smith, Laurajane. 2021. Emotional Heritage. Visitor Engagement at Museums and Heritage Sites. London: Routledge.
Smith, Laurajane – Morgan, Anna – van der Meer, Anita. 2003 Community-driven Research in Cultural Heritage Management: the Waanyi Women’s History Project. International Journal of Heritage Studies 9, 1: 65–80. doi.org/10.1080/1352725022000056631
Vacková, Barbora – Waschková Císařová, Lenka. 2023. Média a komunikace. In: Valůšek, David – Ševeček, Ondřej – Sommer, Vítězslav (eds.): Dějiny města Zlína 2: Moderní město. Zlín: Statutární město Zlín: 422–457.
Valůšek, David – Ševeček, Ondřej – Sommer, Vítězslav (eds.). 2023. Dějiny města Zlína 2: Moderní město. Zlín: Statutární město Zlín.
Vaňhara, Josef. 2020. Příběh jednoho muže a jednoho města. Zlín: Nadace Tomáše Bati.
Vaňová, Veronika – Pohaničová, Jana. 2022. Baťovany – (re)visions of a modern town: Searching for identity. ALFA: Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU 27, 2: 24–34. doi.org/10.2478/alfa-2022-0010