Datum zveřejnění:

25.3.2024

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.04

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The article deals with beekeeping in Bohemia, and marginally also in Moravia, in the period between the16th and18th century, more precisely until 1789, when the first purely Czech beekeeping manual entitled Aučinlivé spravování včel pro obecného krajana v Království českém by Josef Antonín Janiš was published. Until now, we have believed that Janiš was the first to introduce extension beekeeping in Bohemia, in log hives. The author shows, however, that in the period preceding his writings, far from being a primitive method of keeping beehives in log hives, the industry had many forms and local differences depending on various subjective and objective conditions, among which the knowledge, experience and capabilities of the beekeeper, the types of hives used, the conditions of theirs habitat can be counted. The aim of the work is to introduce the sources to a hitherto unprocessed period of the beekeeping industry with practices often bizarre, reflecting the extinct zootechnics.

Klíčová slova

bees; beekeeping; history of beekeeping; beekeeping customs; Nykl; Klíma; Janiš

Text článku

Reference

Adam z Veleslavína, Daniel. 2018. Daniel Adam z Veleslavína: Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. Ex Hadriano Iunio Medico excerptus et pro usu scholarum Boiemicarum editus. Praha, Daniel Adam z Veleslavína 1586. [01/06] De vermibus et insectis. Elektronická edice, editor Tilman Berger et. al. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. Dostupné z: vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx
Adamec, František. 1904. Jubilejní památník včelařů moravských: na památku padesátiletého jubilea spolkového sdružení včelařů moravských. Brno: Zemský ústřední spolek včelařský.
Báchor, Evžen – Sládek, Karel. 2016. Včelí úly. Praha: Národní zemědělské muzeum.
Bartoš, F. 1892. Pověry a zvyky lidu moravského při hospodářství. Český lid 1, 4: 332–339.
Bednařík, Karel – Havelková, Věra. 1977a. Časopisy a kalendáře vydávané VHS v Praze. Bibliografie 1796–1872. Praha: ÚVTI – Zemědělské muzeum.
Bednařík, Karel – Havelková, Věra. 1977b. Časopisy a kalendáře moravsko-slezské vlastenecké společnosti. Bibliografie 1800–1868. Praha: Zemědělské muzeum.
Bessler, J. G. 1886. Die Geschichte der Bienenzucht. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Bobek, Josef. S. d. Dějiny českého včelařství. S. l. Knihovna Českého svazu včelařů, z. s.
Crane, Eva. 1999. The World History of Beekeping and Honey Hunting. London: Routlege.
Du Hamel. 1771. Oeconomische Anmerkungen über die Bienen. Aus den Mémoires de l'Academie de Paris. 1754. In: Neue physicalische Belustigungen. Prag: Franz Augustin Höchenberg und Compagnie: 81–94.
Du Hamel, du Monceau, Henri, Louis. 1777. Oekonomische Anmerkungen über die Bienen. Aus den Mémoires de l'Academie de Paris. Neues hamburgisches Magazin, oder Fortsetzung gesammleter Schriften aus der Naturforschung, der allgemeinen Stadt- und Landoekonomie und den angenehmen Wissenschaften überhaupt 18: 127–143.
Du Hamel, du Monceau, Henri, Louis. 2023. Wikimonde. Otevřená encyklopedie [on-line]. [17-03-2023] Dostupné z: wikimonde-com.translate.goog/article/Henri_Louis_Duhamel_du_Monceau. Přístup dne 22: 3: 2023 14:00.
Erben, Karel, Jaromír. 1937. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: Evropský literární klub.
Harnaj, V. – Gnädiger, F. – Lögler, P. (eds.). 1979. Bienenmuseum und Geschichte der Bienenzucht. Bukarest: Apimondia.
Dobrovský, Josef. 1963. Českých přísloví sbírka. Spisy a projevy Josefa Dobrovského. Sv. XVII. Ed. Miroslav Heřman. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
Hledíková, Zdeňka – Janák, Jan – Dobeš, Jan. 2007. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha: NLN.
Hrubý, Karel. 1880. Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický. Praha: Knihtiskárna J. Otto knihkupectví.
Klíma, Martin. 2023. Škola včelní: Martin Klíma, 1779. Ed. Martina Hřebenářová, Ivan Černý. Praha: PSNV.
Jungmann, Josef. 1835–1839. Slovník česko-německý, I.–V. Praha.
Kazimour, Josef. 1933. Státní péče o lesy v Čechách 1754–1852. Část I. Do válek napoleonských. Praha: Československé zemědělské museum.
Kebrle, Josef. 1922. Dějiny českého včelařství. Praha: Zemské ústředí českých včelařů.
Kramoliš, Zdeněk. 1900. Sbírka přísloví, pořekadel a hospodářských průpovědí pro školy obecné a měšťanské, kterou dle usnesení okresní učitelské konference ve Vyškově sestavil Odbor pro vychovatelské využitkování národního mudrosloví ve škole obecné. Vyškov: Jan Hon.
Ledinský, Josef. 1912. Starodávné slovenské obyčeje a pověry včelařské. Český lid 21, 9/10: 450–452.
Lisertová, Marie. 1912. Lidové rady včelařské. Český lid 21, 7: 309–310.
Lom, František a kol. 1985. Prameny a studie 28. Významné osobnosti v zemědělství (3). Praha: Zemědělské muzeum.
Nepraš, Josef. 1971. České včelařství. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.
Plinius, Starší. 1974. Kapitoly o přírodě. Naturalis historia. 19. Ed. František Němeček. Praha: Svoboda.
Prosser, Josef. 1915. Geschichte der Bienenzucht in Österreich und des Österr. Reichsvereines für Bienenzucht: Zentralverein für Bienenzucht in Österreich. Wien: Österreichischen Reichsverein für Bienenzucht.
Riegger, Joseph Anton. 1794–1795. Skizze einer statistischen Landeskunde Böhmens, I–III. Leipzig – Prag: Kaspar Widtmann.
Rodiczky von, Eugen. 1878. Beiträge zur Geschichte der Bienenzucht in Oesterreich-Ungarn. Nördlingen.
Rosůlek, František. 1901. Pověry o včelách. Český lid 10, 6: 480–481.
Švamberk, Václav. 2016. Včelařský výkladový slovník. Praha: Mája, spolek pro rozvoj včelařství.
Tempír, Zdeněk. 1983. Včelařské sbírky a vývoj včelařství v Zemědělském muzeu. Vědecké práce Zemědělského muzea, 23: 158–160.
Tobolka, Zdeněk V. 1930. Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha: nákladem Československé společnosti knihovědné.
Veselý, Vladimír a kol. 1985. Včelařství. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.
Vohnout, František. 1909. Včelařova čítanka: soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné. Praha: Zem. ústř. včelařský spolek.
Volf, Miloslav. 1961. Organisace a působení vlasteneckohospodářské společnosti. Praha: Zemědělské muzeum. Ústav vědecko-technických informací ČSAZV.
Volf, Miloslav. 1967. Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém. Praha: Zemědělské muzeum. Ústav vědecko-technických informací ČSAZV.
Walker, Penelope – Crane, Eva. 2000. The History of Beekeeping in English Gardens. Garden History 28, 2: 231–261.
Zelenková, Petra – Mádl Martin. 2002–2003. Zkáza Piura a vzestup Losyů z Losinthalu na univerzitní tezi podle Jana Bedřicha Hesse z Hesic z roku 1667. Bulletin Národní galerie v Praze XII–XIII / 2002–2003: 110–123.
Zub, Emerich Felix. [Před rokem 1902]. Příspěvky k dějinám včelařství v Čechách vůbec na Třeboňsku zvláště. Jindřichův Hradec: vlastním nákladem.
Zur Geschichte der Bienenzucht in Böhmen. 1858; 1858a; 1858b; 1858c; 1858d. Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft für den Bürger und Landmann. 9ter Jahrgang, 1, 34, 40, 41, 42. Prag.