Datum zveřejnění:

25.9.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.3.01

Abstrakt:

Oděsa, jakožto přístavní město, byla prakticky od svého založení v roce 1794 otevřena mnohým zahraničním vlivům. Ty se projevovaly nejenom v oblasti ekonomické, ale také ve sféře každodenní kultury. Charakter oděského urbánního prostředí se tak v mnohém odlišoval od jiných tehdejších měst ruské říše a životní styl zdejších obyvatel nabýval v celoruském srovnání osobitých forem. Projevem těchto specifik byla skutečnost, že Oděsa se stala jedním z prvních míst carského Ruska, v němž se začal rozvíjet moderní turismus a to za srovnatelných podmínek jako v západní a střední Evropě. Byl zde nejen založen jeden z prvních turistických klubů v Rusku, Oděsa se také stala patrně první destinací carského Ruska, která byla navštívena organizovanou skupinou zahraničních turistů. Další aspekt přitažlivosti tohoto města spočíval ve skutečnosti, že se nachází na mořském pobřeží v klimaticky relativně příznivé oblasti. Jiný důvod podmiňující turistickou atraktivitu sledované lokality spočívá ve skutečnosti, že zde existuje tradice lázeňství a Oděsu je možné, minimálně z historického hlediska, označit i za město lázeňské. V předloženém textu je argumentováno, že všechny tyto lokální danosti měly vliv na skutečnost, že se Oděsa stala jakousi „kolébkou“ masového turismu v oblasti ruské a později sovětské říše.

Klíčová slova

Oděsa, dějiny turismu, dějiny lázeňství

Text článku

Reference

Baginsky, Adolf. 1900. Die Limane und Limankuren in Odessa. Deutsche Medizinische Wochenschrift 32: 516–517; 33: 534–537.
Bausinger, Hermann – Beyrer, Klaus – Korff, Gottfried (eds.). 1999. Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus. München: C. H. Beck.
Cocco, Emilio. 2010. Performing Maritime Imperial Legacies: Tourism and Cosmopolitanism in Odessa and Trieste. Anthropological Notebooks 16, 1: 37–57.
Corbin, Alain. 1990. Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750–1840. Berlin: Wagenbach.
Damen Conversations Lexikon. 1836. Band 7 [o.O.]: 477. [online] [2017-06-16] Dostupné z: www.zeno.org/DamenConvLex-1834/A/Odessa.
Gyr, Ueli. 2001. Tourismus und Tourismusforschung. In: Brednich, Rolf W. (ed.): Grundriss der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Dritte, überarbeitete und erweiterte Aufl. Berlin: Reimer Verlag: 469–489.
Gyr, Ueli. 2010. Geschichte des Tourismus: Strukturen auf dem Weg zur Moderne. [online] [2016-09-11] Dostupné z: ieg-ego.eu/de/threads/europa-unterwegs/tourismus/ueli-gyr-geschichte-des-tourismus.
Hall, Edward T. 1976. Die Sprache des Raumes. Düsseldorf.
Hamm, Wilhelm. 1862. Südöstliche Steppen und Städte. Nach eigener Anschauung geschildert. Frankfurt am Main.
Herlihy, Patricia. 1986. Odessa: A History 1794–1914. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Hofmeister, Alexis. 2007. Selbstorganisation und Bürgerlichkeit. Jüdisches Vereinswesen in Odessa um 1900. Göttingen.
Kaufmann, Jean-Claude. 2006. Frauenkörper Männerblicke: Soziologie des Oben-ohne. Konstanz.
Kohl, Johann Georg. 1847. Reisen in Südrußland. Erster Theil. Neurußland – Odessa – Ausflüge in die Steppen. Nebst einer Karte der Anlage des Pontus. Dresden – Leipzig.
Lauterbach, Burkhart. 2006. Tourismus. Eine Einführung aus Sicht der volkskundlichen Kulturwissenschaft. Würzburg.
Lozoviuk, Petr. 2017a. „Etnografická geognosie“ a počátky urbánní protoetnologie. Národopisná revue 2: 107–113.
Lozoviuk, Petr. 2017b. „V Oděse se dobře žije“. Cestopisné a protoetnografické obrazy města a jeho obyvatel. Český lid 104: 291–315.
Neid, Theresa. 2012. Ärzte und Naturwissenschaftler auf Reisen. Reiseberichte aus der Deutschen Medizinischen und der Münchener Medizinischen Wochenschrift 1890–1930. Halle (Saale).
Niederer, Arnold. 1975. Zur Ethnographie und Soziographie nichtverbaler Dimension der Kommunikation. Zeitschrift für Volkskunde 71: 1–20.
Noack, Christian. 2011. „Andere Raume“ – sowjetische Kurorte als Heterotopien. Das Beispiel Sochi. In: Schlögel, Karl – Müller-Luckner, Elisabeth (eds.): Raum und Raumbewältigung als Probleme der russischen Geschichte. München: 187–197.
Papáček, Pavel. 1902. Oděssa. In: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha: J. Otto: 620–622.
Pinsker, Leo. 1881. Die See- und Limanbäder von Odessa. Wien.
Pospěch, Pavel. 2013. Městský veřejný prostor: interpretativní přístup. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49, 1: 75–100.
Rau, Alexandra. 2015. „Der Flaschensammler“ als neue urbane Sozialfigur. Kuckuck. Notizen zur Alltagskultur 29/14: 22–25.
Schrutka-Rechtenstmm, Adelheid. 2011. Tourismus und Volkskunde. In: Bockhorn, Olaf –Eberhart, Helmut – Peter, Dorothea Jo. (eds.): Volkskunde in Österreich. Bausteine zu Geschichte, Methoden und Themenfeldern einer Ethnologia Austriaca. Innsbruck: 587–616.
Svůj. 1899. Z Oděsy. In: Slovanský přehled 1/1: 34–37; 133–135; 236–238.
Tereschtschenko. 1854. Skizzen aus Odessa. Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland 13: 574–579.
Wietschorke, Jens. 2014. Urbane Volkstypen. Zur Folklorisierung der Stadt im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Zeitschrift für Volkskunde 110: 215–242.
Wilke, Dr. 1897. Die Odessaer Limanen. Deutsche Medizinische Wochenschrift 20: 317–318.
Валентинова, Ирина. 2018. На пляже вся Одесса: как одесситы организовали «морские купания»? [online] [2018-10-12] Dostupné z: odessa-life.od.ua.
Гиманов, Александр. 2014. Самые дикие пляжи Одессы: палатки бездомных, нудисты и мидии (10 декабря). [online] [2018-10-08] Dostupné z: dumskaya.net/news/samye-dikie-plyagi-odessy-fotoreportag-040619/.
Душевский, В. П. – Гриппа, О. И. 2018. Осторожно: горы! Книга для туристов. [online] [2018-10-10] Dostupné z: kimmeria.com/crimea_placenames/repository/carefully_mountains_02.htm.
Дышловой, И. Н. – Харичков, С. К. 2011. Ключевые направления развития рекреационно-туристического потенциала Одессы. Экономика и управление 3: 49–55.
История Куяльника. [online] [2018-10-19] Dostupné z: www.kuyalnik.net/istoria_kuyalnika.html.
Коляда, Иван. 1972. Одесса. Путеводитель. Одесса.
Корченов, Виктор. 2018. Вспоминают, что это было впервые в Одессе. [online] [2018-10-10] Dostupné z: odesskiy.com/chisto-fakti-iz-zhizni-i-istorii/vspominajut-chto-eto-bylo-vpervye-v-odesse.html.
Красножон, А. В. 2010. Славные страницы истории Одессы. In: Одессоведение (кол. aвторов). Раздел I. Одессa.
Кривоконь, Анна В. 2015. Повседневная жизнь черноморских пляжей на рубеже XIX–XX вв. (на примере кавказского побережья). Russkaya Starina 14, 2: 139–147.
Крук, В. Ю. 2009. Южная столица: Одесса первой половины ХІХ века в литературных и краеведческих источниках, мемуарах, дневниках, письмах. Одесса.
Кумбарг, Александр. 2017. Французский бульвар в Одессе: три километра впечатлений. [online] [2017-10-10] Dostupné z: www.nice-places.com/articles/ukraine/odessa/790.htm.
Левит, А. 2010. Марк Твен: «По виду Одесса точь-в-точь американский город». Факты и комментарии 23. 4. [online] [2018-12-10] Dostupné z: fakty.ua/12688-mark-tven-po-vidu-odessa-toch-v-toch-amerikanskij-gorod.
Малахов, В. П. – Степаненко, Б. А. 2004. Одесса 1900–1920. Люди... собития... факты... Одесса.
Орлов, И. Б. 2009. Советский курорт 1930-х годов: на «экспорт» и для внутреннего пользования. Современные проблемы сервиса и туризма 3: 25–30.
Островская, К. 1915. „Одесса-курорт“ 1915 г.: справочное издание. Одесса.
Путрик, Юрий С. (ed.). 2014. История туризма. Москва.
Соколова, Марина В. 2010. История туризма. [online] [2018-11-08] Dostupné z: tourlib.net/books_history/sokolova33.htm.
Третьяк, Александр И. 2006. Как Америка открывала Одессу. Одесский альманах. Дерибасовская – Ришельевская, выпуск 25: 6–13.
Усыскин, Григорий. 2007. Очерки истории российского туризма. Санкт-Петербург. [online] [2018-07-15] Dostupné z: tourlib.net/books_history/usyskin.htm.
Федоров, В. М. 2012. История развития и современное состояние спортивного туризма в России. In: Ломоносов, М. Н. (ed.): Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды VII Международной научно-практической конференции. МГУ имени М. В. Ломоносова. Москва: 237–243.
Фоменко, Александра. 2018. Крымский горный клуб и его роль в становлении индустрии туризма. [online] [2018-12-10] Dostupné z: www.mountain.ru/article/article_display1.php (část 1); www.mountain.ru/article/article_display1.php (část 2).
Херлихи, П. 2015. Одесса. История 1794–1914. Одесса.
Шеголев, Николай А. 1914. Проект расширенiя и переустройства Одесскаго Курорта, согласно современнымъ требованiямъ балнеотерапiи и климатотерапiи. Одесса.
Школьникова, М. А. – Сигада, А. М. – Хейфица, А. Н. 1934. Одесса-курорт. Природно-климатические свойства и особенности одесских курортов – медицинский и лечебно-профилактический профиль их – методика лечения – показания к направлению на одесские курорты. Одесса.
Эйдельман, Б. А. (ed.). 2012. Одесса глазами британцев. Заметки путешественников. Одесса.