Datum zveřejnění:

25.3.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.1.01

Abstrakt:

Subkulturní studia čerpala během své historie z celé řady různých sociálněvědních paradigmat – od sociologické tradice chicagské školy přes perspektivu kulturálních studií birminghamské CCCS až po postmodernismus post-subkulturních studií. Ve svém příspěvku chceme na teoretické diskuze subkulturních studií navázat a navrhnout inovativní způsob nahlížení subkultur, který označujeme jako relační perspektivu.
V inspiraci symbolickým interakcionismem (G. A. Fine, J. P. Williams), teoriemi identity a alterity (R. Brubaker, F. Cooper, T. H. Eriksen, G. C. Spivak) a vybranými koncepty post-subkulturních teorií argumentujeme, že každá subkultura se vymezuje ve vztahu k mnoha různým aktérům, či přesněji ve vztahu k sociálním reprezentacím těchto aktérů. Jako klíčové aktéry resp. reprezentace identifikujeme 1) mainstream jako sociální reprezentaci dominantní společnosti, 2) jiné subkultury, 3) zjednávání vlastní subkultury.
Možnosti aplikace relační perspektivy naznačujeme na našich výzkumech punkové a emo subkultury, a to jak v diachronní, tak v synchronní perspektivě. Ukazujeme, že tato perspektiva nám umožňuje hlubší zaměření se koncept (ne)autentičnosti, založené na subkulturním kapitálu, který je utvářen na základě subkulturního stylu, ideologie a praxí, a může se tak stát zajímavou ve studiu současných subkulturních formací.

Klíčová slova

relační perspektiva, subkultury, subkulturní identita, autenticita, punk, emo

Text článku

Reference

Bennet, Andy. 1999. Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste. Sociology 33, 3: 599–617.
Bennet, Andy. 2005. In Defence of Neo-tribes: A Response to Blackman and Hesmondhalgh. Journal of Youth Studies 8, 2: 255–259.
Bennet, Andy. 2011. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on. Journal of Youth Studies 14, 5: 493–506.
Blackman, Shane. 2005. Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies 8, 1: 1–20.
Bottero, Wendy. 2010. Intersubjectivity and Bourdieusian Approaches to “Identity”. Cultural Sociology 4, 1: 3–22.
Brake, Michael. 1987. Comparative youth culture: the sociology of youth cultures and youth subcultures in America, Britain and Canada. London: Routledge.
Brill, Dunja. 2008. Goth culture: gender, sexuality and style. Oxford: Berg.
Brubaker, Rogers – Cooper, Frederick. 2000. Beyond “identity”. Theory and Society 29, 1: 1–47.
Clarke, John et al. 1993. Subcultures, Cultures, and Class. In: Hall, Stuart – Jefferson, Tony (eds.): Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain. London – New York: Routledge: 9–74.
Cohen, Albert K. 1997. A General Theory of Subcultures. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London – New York: Routledge: 44–54.
Cohen, Stanley. 20023. Folk Devils and Moral Panics: Creation of Mods and Rockers. London: Taylor & Francis.
Daniel, Ondřej. 2016. Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Definis-Gojanović, Marija – Gugić, Dijana – Sutlović, Davorka. 2009. Suicide and Emo Youth Subculture – A Case Analysis. Collegium Antropologicum 33, supplement 2, 2: 173–175.
Dvořák, Jiří. 2006. Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do současnosti na území Liberecka a Jablonecka. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
Eriksen, Thomas Hylland. 2007. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha: Triton.
Evans, Caroline. 1997. Dreams That Only Money Can Buy… Or, The Shy Tribe In Flight from Discourse. Fashion Theory 1, 2: 169–188.
Fine, Gary Alan. 1979. Small Groups and Culture Creation: The Idioculture of Little League Baseball Teams. American Sociological Review 44, 5: 733–745.
Fine, Gary Alan – Kleinman, Sherryl. 1979. Rethinking Subculture: An Interactionist Analysis. The American Journal of Sociology 85, 1: 1–20.
Fischer, Claude S. 1975. Toward a Subcultural Theory of Urbanism. The American Journal of Sociology 80, 6: 1319–1341.
Foucault, Michel. 1994. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda.
Foucault, Michel. 2002. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové.
Garland, Jon – Hodkinson, Paul. 2014. “F**king Freak! What the Hell Do You Think You Look Like?”: Experiences of Targeted Victimization Among Goths and Developing Notions of Hate Crime. British Journal of Criminology 54, 4: 613–631.
Garland, Jon – Chakraborti, Neil – Hardy, Stevie-Jade. 2015. “It Felt Like a Little War”: Reflections on Violence against Alternative Subcultures. Sociology 49, 6: 1065–1080.
Goode, Erich – Ben-Yehuda, Nachman. 20092. Moral panics: the social construction of deviance. Chichester – Malden: Wiley-Blackwell.
Granovetter, Mark S. 1973. The strength of weak ties. American journal of sociology 78, 6: 1360–1380.
Greenwald, Andy. 2003. Nothing feels good: punk rock, teenagers, and emo. New York: St. Martin’s Griffin.
Hebdige, Dick. 1979. Subculture: the meaning of style. London: Methuen.
Heřmanský, Martin. 2013. Emoce, žiletky a sebevraždy. Démonizace emo subkultury a morální panika v českém prostředí. In: Daniel, Ondřej – Kavka, Tomáš – Machek, Jakub (eds.): Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum: 262–273.
Hesmondhalgh, David. 2005. Subcultures, Scenes or Tribes? None of the Above. Journal of Youth Studies 8, 1: 21–40.
Hodkinson, Paul. 2002. Goth: identity, style, and subculture. Oxford – New York: Berg.
Charvát, Jan. 2017. Boots and braces don’t make me racist: Antiracist skinheads in the Czech Republic’. In: Guerra, Paula – Moreira, Tânia (eds.): Keep it Simple, Make it Fast! An approach to underground music scenes (vol. 3). Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras: 39–48.
Charvát, Jan. 2018. Skinheads: Permanentní souboj o jméno. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.): „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 61–110.
Jurková, Zuzana a kol. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum.
Klozarová, Kristýna. 2004. Vizuální atributy punkové subkultury v Československu, respektive v České republice a na Slovensku v 80. a 90. letech 20. století. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
Kolářová, Marta. 2013. Hudební subkultury mládeže v současné ČR – postsubkulturní či postsocialistické? In: Daniel, Ondřej – Kavka, Tomáš – Machek, Jakub (eds.): Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum: 232–248.
Kolářová, Marta – Oravcová, Anna. 2018. Gender a subkultury: prosazování žen v punku a hip hopu. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.): „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 301–342.
Kumová, Petra. 2018. DO IT YOURSELF TOGETHER. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.): „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 111–160.
Kuřík, Bob. 2018. Člověk-chyba z Vraha: existenciální revolta punkem v čase „mrtvých havlů“. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.): „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 161–210.
Link, Bruce G. – Phelan, Jo C. 2001. Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology 27, 1: 363–385.
Maderová, Blanka – Jurková, Zuzana – Veselý, Karel. 2013. Dotknout se světa. Česká hudební alternativa 1968–2013 / To touch the world. Czech music alternative 1968–2013. Praha: FHS UK.
Muggleton, David. 1998. The Post-subculturalist. In: Redhead, Steve (ed.): The clubcultures reader: readings in popular cultural studies. Oxford: Blackwell: 167–185.
Muggleton, David. 2000. Inside subculture: the postmodern meaning of style. Oxford: Berg.
Muggleton, David – Weinzierl, Rupert. 2003. What is “Post-subcultural Studies” Anyway?. In: Muggleton, David – Weinzierl, Rupert (eds.): The post-subcultures reader. Oxford – New York: Berg: 3–23.
Novák, Arnošt. 2018. Obsaď a žij: Skvoting a politika každodennosti v Praze. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.): „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 211–264.
Novotná, Hedvika. 2013. Punks and skins united? Souvislosti proměn vztahů punkové a skinheadské subkultury v Československu, resp. v České republice. In: Daniel, Ondřej – Kavka, Tomáš – Machek, Jakub (eds.): Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum: 249–261.
Novotná, Hedvika – Dvořák, Jiří. 2008. Punks vs. Skinheads – Historie jednoho vztahu. In: Bittnerová, Dana – Heřmanský, Martin (eds.): Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Praha: Ermat: 261–288.
Novotná, Hedvika – Heřmanský, Martin. 2012. An Ambivalent Union: Subcultural Style and Ideology in the Relationship of Punks and Skinheads in the Former Czechoslovakia and Present-day Czech Republic. United Academics Journal of Social Sciences 2, 12: 72–88.
Novotná, Hedvika – Heřmanský, Martin. 2015. Shared enemies, shared friends: the relational character of subcultural ideology in the case of Czech punks and skinheads. In: Fight back: punk, politics and resistance. Manchester: Manchester University Press: 170–185.
Novotný, Tomáš. 2011. S.H.A.R.P. – Skinheadi proti rasovým předsudkům. Příklad současné Prahy. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
Oravcová, Anna. 2011. Underground českého hip hopu’. In: Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – Sociologický ústav AV ČR: 123–157.
Overell, Rosemary. 2010. Emo online: networks of sociality/networks of exclusion. Perfect Beat 11, 2: 141–162.
Park, Robert Ezra. 1936. Human Ecology. American Journal of Sociology 42, 1: 1–15.
Park, Robert Ezra – Burgess, Ernest Watson. 1921. Introduction to the science of sociology. Chicago: The University of Chicago Press.
Peters, Brian M. 2010. Emo Gay Boys and Subculture: Postpunk Queer Youth and (Re)thinking Images of Masculinity. Journal of LGBT Youth 7, 2: 129–146.
Pilkington, Hilary – Omel’chenko, Elena – Garifzianova, Aľbina. 2010. Russia’s Skinheads: Exploring and Rethinking Subcultural Lives. London – New York: Routledge.
Pixová, Michaela. 2011. Český punk za oponou i před oponou. In: Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – Sociologický ústav AV ČR: 45–82.
Polsky, Ned. 20052. Research Method, Morality and Criminology. In: Gelder, Ken (ed.): The subcultures reader. London – New York: Routledge: 60–72.
Pospíšil, Filip – Blažek, Petr. 2010. Vraťte nám vlasy! Praha: Academia.
Riable, Wolfgang. 1988. Alterität und Identität. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 110: 7–22.
Řezníková, Lenka. 2014. Identita/alterita. In: Storchová, Lucie (ed.): Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium: 233–243.
Said, Edward W. 2008. Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha a Litomyšl: Paseka.
Šarochová, Jitka. 2011. Pohyb mezi subkulturami: konstrukce subkulturní identity prostřednictvím biografického vyprávění. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.
Seganti, Francesca Romana – Smahel, David. 2011. Finding the meaning of emo in youths’ online social networking: A qualitative study of contemporary Italian emo. First Monday 16, 7.
Shilling, Chris. 20032. The body and social theory. London – Thousand Oaks: SAGE Publications.
Slačálek, Ondřej. 2011. České freetekno – pohyblivé prostory autonomie?. In: Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – Sociologický ústav AV ČR: 83–122.
Slačálek, Ondřej. 2018. Příběh Czechteku: lze uniknout morální panice?. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.): „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 265–300.
Smolík, Josef. 2010. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada.
Smolík, Josef. 2015. The Skinhead Subculture in the Czech Republic. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 7, 1: 91–103.
Spivak, Gayatri Chakravorti. 1989. Who claims alterity. In: Kruger, Barbara – Mariani, Phil (eds.): Remaking history. Seattle: Bay Press: 269–292.
Stejskalová, Petra. 2011. Subkultura skinheads – Kam až došly těžké boty. In: Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – Sociologický ústav AV ČR: 159–199.
Thompson, Kenneth. 1998. Moral panics. London – New York: Routledge.
Thornton, Sarah. 1996. Club cultures: music, media, and subcultural capital. Middletown: Wesleyan University Press.
Thornton, Sarah. 1997. Social Logic of Subcultural Capital. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London – New York: Routledge: 200–209.
Tosoni, Simone. 2017. Of goths and salmons: A practice-basedeExploration of subcultural enactments in 1980s Milan. In: Guerra, Paula – Moreira, Tânia (eds.): Keep it Simple, Make it Fast! An approach to underground music scenes (vol. 3). Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras: 279–288.
Vaněk, Miroslav (ed.). 2002. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Votobia.
Vaněk, Miroslav. 2010. Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha: Academia.
Williams, J. Patrick. 2006. Authentic Identities. Straightedge Subculture, Music, and the Internet. Journal of Contemporary Ethnography 35, 2: 173–200.
Williams, J. Patrick. 2007. Youth-Subcultural Studies: Sociological Traditions and Core Concepts. Sociology Compass 1, 2: 572–593.
Williams, J. Patrick. 2011. Subcultural theory: traditions and concepts. Cambridge – Malden: Polity Press.
Williams, J. Patrick – Copes, Heith. 2005. “How Edge Are You?” Constructing Authentic Identities and Subcultural Boundaries in a Straightedge Internet Forum. Symbolic Interaction 28, 1: 67–89.
Willis, Paul E. 1978. Profane Culture. London – Boston: Taylor & Francis.