Datum zveřejnění:

25.3.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.1.04

Abstrakt:

Studie předkládá fenomenologickou interpretaci psychofyzické zkušenosti ultravytrvalostních sportovců. Je postavena na etnografii změněných stavů vědomí, jichž mohou lidé na dlouhých tratích dosahovat. Extrémně dlouhé tratě nahlíží jako liminoidní prostory, v jejichž rámci se na základě intersubjektivně sdílené zkušenosti jiného formuje společenství s rysy turnerovské communitas. Studie vychází z perspektiv fenomenologické antropologie, teoreticko-metodologicky staví primárně na fenomenologii tělesnosti a vnímání Merleau-Pontyho. Dochází k závěru, že některé stavy, jichž lidé na extrémně dlouhých tratích dosahují, se blíží náboženské zkušenosti, a že v této perspektivě lze ultravytrvalostní sporty interpretovat jako sekularizovanou formu pouti, re-liminalizující se časo-prostory, jež mohou v mnoha ohledech překračovat hranice toho, jak je sport obvykle naší disciplínou vymezován a interpretován. Text je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu mezi ultravytrvalostními sportovci.

Klíčová slova

ultravytrvalostní sporty, liminoid, communitas, změněné stavy vědomí, absolutní jednota bytí

Text článku