Datum zveřejnění:

15.12.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.04

Abstrakt:

Osobní příběhy a svědectví přeživších především, zakládají obecný Evropský traumatický narativ o nacistických koncentračních táborech. Množství individuálních vzpomínek na určitou událost přispívá k vytvoření její reprezentace, která je přístupná širší skupině lidí. Paměť je chápána jako sociálně podmíněná. Z tohoto důvodu je příslušenství ke skupině zásadní pro konstruování paměti. Lidé si totiž vzpomínky vybavují a lokalizují pouze v interakci s druhými. Jak tvrdí Maurice Hlabwachs existuje tolik pamětí, kolik je skupin a institucí. Kolektivní paměť a skupina se vzájemně ovlivňují, obě utvářejí a jsou utvářeny. Na základě teorií o paměti a traumatu jako sociálních konstruktech zkoumá tento článek procesy vzpomínání na deportaci do koncentračního tábora, vytváření kolektivní paměti a tvorby významů ve veřejném a soukromém kontextu. Cílem textu je identifikovat způsoby přenosu paměti a vlivy na něj v různých prostorech a časech. Využitím etnografických metod se zaměřuje na a) vzpomínání pamětnic, žen přešivších koncentrační tábor a b) vztah k takovému rodinnému příběhu z minulosti u informantů z České republiky, Itálie, Německa a Rakouska.

Klíčová slova

collective memory, communicative memory, cultural memory, trauma, remembering

Text článku

Reference

Alexander, J. (2012). Trauma. A Social Theory. Cambridge: Polity Press.
Assmann, A. (2013). Europe’s Divided Memory. Basingstoke: Macmillan.
Assmann, A. (2012). Introduction to Cultural Studies. Topics, Concepts, Issues. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Assmann, A. (2011). Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives. Cambridge: Cambridge University Press.
Assmann, J., Czaplicka, J. (1995). Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique, 65, pp. 125 – 133.
Berger, L., A. (1995). The Holocaust, Second-Generation Witness, and the Voluntary Convenant in American Judaism. Religion and American Culture: A Journal of Interpretation, 5(1), pp 23-47.
Blaive, M., Gerbel, Ch., Lindenberger, T. (2012). Clashes in European Memory. Innsbruck: Studien Verlag.
Campbell, S. (1997). Women, “False” Memory, and Personal Identity. Hypatia, 1(2), pp. 51 – 82.
Climo, J.-J. (1995). Prisoners of Silence: A Vicarious Holocaust Memory. In: M.-C. Teski, J.-J. Climo, eds. The Labyrinth of Memory. Ethnographic Journeys. Wesport: Bergin&Garvey, pp. 175 – 184.
Erll, A. (2005). Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler.
Eyerman, R. (2004). The Past in the Present. Culture and the Transmission of Memory. Acta Sociologica, 47(2), pp. 159 – 169.
Falzon, M-A. (2009). Multi-Sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Oxford: Routlege.
Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. In:  The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 3-30.
Halbwachs, M. (2009). Kolektivní paměť. Praha: Slon.
Helm, S. (2015). If This a Woman. London: Little Brown.
Jacobs, J. (2010). Memorializing the Holocaust. Gender, Genocide and Collective Memory. New York, NY: I. B. Tauris & Co.
Kidron, C. A. (2003). Surviving a Distant Past: A Case Study of the Cultural Construction of Trauma Descendant Identity. Ethos, 31(4), pp. 513-544.
Kidron, C. A. (2015). Survivor Family Memory Work at Sites of Holocaust Remembrance. History and Memory, 27(2), pp. 45-73.
Kidron, C. A. (2009). Toward an Ethnography of Silence. The Lived Presence of the Past in the Everyday Life of Holocaust Trauma Survivors and Their Descendants in Israel. Current Anthropology, 50(1), pp. 5 – 27.
Kuhn, A. (2002). Family Secrets. London: Verso.
LaCapra, D. (2001). Writing History. Writing Trauma. Baltimore: John Hopkins University Press.
Radstone, S. (2005). Reconcieving Binaries: The Limits of Memory. History Workshop Journal, 59(1), pp. 134 – 150.
Skleničková, J. (2016). Vzpomínky mě stále tíží. Lidice: Památník Lidice.
Sznaider, N. (2011). Suffering as a Universal Frame for Understanding Memory Politics. In: M. Blaive, C. Gerbel and T. Lindenberger, eds. Clashes in European Memory. The Case of Communist Repression and the Holocaust. Vienna: StudienVerlag, pp. 239-255.
Tarant, Z. (2013). Diaspora paměti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.