Datum zveřejnění:

25.3.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.1.06

Abstrakt:

Článek se zaměřuje na interakci subkulturních stylů a politického radikalismu v Česku po roce 1989. Na dvou případech anarchoautonomního milieu a mimoparlamentní krajní pravice zkoumá situaci radikálního politického hnutí výrazně propojeného s hudebními subkulturami mládeže (v případě krajní pravice jsou to skinheads, v případě anarchistů zejména punk a freetekno). V obou prostředích identifikuje čtyři klíčové momenty: 1) důležitou roli subkultur při vzniku politického prostředí 2) snahy reflektovat subkulturu jako omezení a opustit její limity 3) obměnu subkulturních stylů 4) vyústění do hybridizace. Ukazujeme, že snahy opustit subkulturní prostředí nebyly úspěšné, ale i propojení se subkulturním prostředím se vyvíjelo směrem k napětím, krizovým momentům a diferenciaci jednotlivých scén.

Klíčová slova

Subkultura, skinhead, neonacismus, punk, anarchismus, styl, radikalismus.

Text článku

Reference

Bastl, Martin. 2001. Radikální levice v České republice: Devadesátá léta dvacátého století. Brno: Masarykova univerzita.
Bastl, Martin. 2010. Antifašistická akce: od subverze k vigilantismu? Rexter 2: 1–41.
Berg, Anne-Jorun. 2008. Silence and Articulation – Whiteness, Racialization and Feminist Memory Work. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research XVI, 4: 213–227. doi.org/10.1080/08038740802446492
Bookchin, Murray. 1995. Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm. Edinburgh: AK Press.
Cohen, Stanley. 2011. Folk Devils and Moral Panics The creation of the Mods and Rockers. London – New York: Routledge.
Daniel, Ondřej. 2016a. Násilím proti „novému biedermeieru“: Subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius & Olšanská.
Daniel, Ondřej (ed.). 2016b. Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: FF UK.
Fuchs, Filip. 2002. Kytary a řev aneb co bylo za zdí. Brno: Papagájův hlasatel.
Gagyi, Agnes. 2015. Social Movement Studies for East Central Europe? The Challenge of a Time-Space Bias on Postwar Western Societies. Intersections. East European Journal of Society and Politics I, 3: 16–36. doi.org/10.17356/ieejsp.v1i3.93
Gubernat, Ruxandra – Rammelt, Henry P. 2017. How cultural affiliation and lifestyle yield political engagement. Socio.hu 5: 143–163. doi.org/10.18030/socio.hu.2017en.143
Hall, Stuart – Jefferson, Tony (eds.). 2006. Resistance through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London – New York: Routledge.
Hebdige, Dick. 2012. Subkultura a styl. Praha: Dauphin/Volvox Globator.
Heřmanský, Martin – Novotná, Hedvika. 2011. Hudební subkultury. In: Janeček, Petr (ed.): Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Fakulta humanitních studií UK a Národní Muzeum: 89–110.
Charvát, Jan. 2007. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.
Charvát, Jan. (v tisku). Poslové nenávisti. In: Charvát, Jan – Bláha, Petr a kol. (eds.): Zabijem všechny! Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Praha: Dokořán.
Charvát, Jan – Kuřík, Bob (eds.). 2018. „Mikrofon je naše bomba.“ Politika a subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga.
Karlas, Jan. 2008. Komparativní případová studie. In: Drulák, Petr (ed.): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a v mezinárodních vztazích. Praha: Portál: 62–91.
Kolářová, Marta. 2009. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství.
Kolářová, Marta (ed.). 2011. Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže ČR. Praha: Sociologické nakladatelství.
Kořan, Michal. 2008. Jednopřípadová studie. In: Drulák, Petr (ed.): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a v mezinárodních vztazích. Praha: Portál: 29–60.
Kumová, Petra. 2018. DO IT (YOURSELF) TOGETHER Ideologie a aktivismus české hc/punkové scény. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob: „Mikrofon je naše bomba.“ Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 111–160.
Kuřík, Bob – Slačálek, Ondřej – Charvát, Jan. 2018. Úvod: mládež, hudba, politika. Jak zkoumáme politizaci subkulturních scén? In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob: „Mikrofon je naše bomba.“ Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 11–60.
Mareš, Miroslav. 2003. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal – Centrum strategických studií.
Marchart, Oliver. 2003. “Bridging the Micro-Macro Gap: Is There Such a Thing as a Post-subcultural Politics?“ In: Weinzierl, Rupert – Muggleton, David (eds.): The Post-Subcultures Reader. Oxford – New York: Berg: 83–97.
Mazel, Michal. 1998. Oponenti systému. In: Fiala, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Muggleton, David. 2002. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg.
Novák, Arnošt. 2017. Tmavozelený svět – radikálně ekologické hnutí v České republice po roce 1990. Praha: Sociologické nakladatelství.
Novák, Arnošt. 2018. Obsaď a žij: squatting a politika každodennosti v Praze. In: Charvát, Jan – Kuřík, Bob: „Mikrofon je naše bomba.“ Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga: 211–264.
Piotrowski, Grzegorz. 2015. What are Eastern European Social Movements and How to Study Them? Intersections. East European Journal of Society and Politics I, 3: 4–15. doi.org/10.17356/ieejsp.v1i3.42
Piotrowski, Grzegorz. 2017. In the Shadow of the Iron Curtain: Central and Eastern European Alterglobalists. Frankfurt am Main – New York: Peter Lang.
Pixová, Michaela – Novák, Arnošt. 2016. [Squatting in] Prague post-1989: Boom, decline, and renaissance. Baltic Worlds IX, 2: 34–45.
Schedler, Jan. 2014. The Devil in Disguise: Action Repertoire, Visual Performance and Collective Identity of the Autonomous Nationalists. Nations and Nationalism 20, 2: 239–258. doi.org/10.1111/nana.12060
Slačálek, Ondřej. 2011. České freetekno – pohyblivé prostory autonomie? In: Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství: 83–122.
Smolík, Josef. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha. Grada.
Vaněk, Miroslav a kol. 2002. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny – Votobia.
Vávra, Filip. 2017. Těžký boty to vyřešej hned! – Skinheads v Praze na konci 80. a začátku 90. let. Praha: Nakladatelství Fiva.
Vejvodová, Petra. 2008. Autonomní nacionalisté. Rexter – časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: CBSS 6, 4: 1–36.
Vejvodová, Petra. 2011: Neonacismus. In: Bastl, Martin – Mareš, Miroslav – Smolík, Josef – Vejvodová, Petra: Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada Publishing: 139–196.
Walach, Václav. 2010. Perspektivy krajně pravicového hip hopu v Česku. Rexter 8, 1: 41–74.
Worley, Matthew. 2012. Shot by both sides: punk, politics and the end of „Consensus“. Contemporary British History 26, 3: 333–354. doi.org/10.1080/13619462.2012.703013

Zdroje
A-kontra 1991–1995 a 1999–2016.
Autonomie a Autonom 1991–1997.
Český štít č. 8, duben 1996.
Hooligans.cz. 2008. Fórum: Politika: Moderní a módní styly a trendy v NS. Stabber. [25–11-2008]. Dostupné z: forum.hooligans.cz/messages.php.
Konfrontace 1998–2000.
Svobodná mysl 1994–1997.
Svobodná práce 1997–2004.
Redakční kolektiv Svobodné práce. 1997. Rozvracíme scénu, ale upevňujeme hnutí. Svobodná práce 11: 3.
Revolta114. 2011. Národ nebo subkultura? [2019-02-05]. Dostupné z: revolta114.blogspot.cz/2011/01/narod-nebo-subkultura.html.
Revolta114. 2012. RaB: Rozhovor s redaktorem webu Revolta.info. [2019-02-05]. Dostupné z: revolta114.blogspot.cz/2012/03/rab-rozhovor-s-redaktorem-webu.html.