Datum zveřejnění:

25.3.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.1.05

Abstrakt:

Text se zaměřuje na alternativní životní styly a subkultury v Česku definované jinak než vztahem k hudbě a mládeži a využívá při tom koncept subkultury kulturních kreativců (Ray, Anderson, 2000), který souvisí s konvergencí sociálních hnutí a kontrakultur od 60. let minulého století. Na základě kvalitativní mediální analýzy alternativního lifestylového časopisu (Pravý domácí časopis), který reprezentuje a utváří alternativní životní styly spojené s environmentální, spirituální a ženskou orientací, hledá spojnice jednotlivých životních stylů a praktik. Jsou to především hodnoty a principy: obrat k přírodě a přirozenosti, svoboda ve smyslu autonomie a změna vědomí. Analyzuje také povahu kolektivní identity, komunit a kmenů, v rámci kterých se potkávají lidé reprezentovaní na stránkách časopisu.

Klíčová slova

subkultura, životní styl, hodnoty, kulturní kreativci, udržitelnost, spiritualita

Text článku

Reference

Alan, Jan a kol. 2001. Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Lidové noviny.
Altheide, David. 1996. Qualitative Media Analysis. London: SAGE Publications.
Bennett, Andy – Kahn-Harris, Keith. 2004. After Subculture. New York: Palgrave Macmillan.
Binka, Bohuslav. 2010. Zelený extremismus: ideje a mentalita českých environmentalních hnutí. Brno: Masarykova univerzita.
Daniel, Ondřej a kol. 2016. Kultura svépomocí. Praha: Univerzita Karlova.
Daniel, Ondřej. 2017. „Magické noci počal čas“: new-age spiritualita a subkultury v čase změn. Studia Ethnologica Pragensia 1: 96–106.
Duffková, Jana. 2006. Životní způsob/styl a jeho variantnost. In: Fazik, Alexander – Matějů, Martin (eds.): Aktuální problémy životního stylu. Praha: Univerzita Karlova: 79–90.
Duffková, Jana – Urban, Lukáš – Dubský, Josef. 2008. Sociologie životního stylu. Plzeň: Aleš Čeněk.
Elgin, Duane. 2010. Voluntary Simplicity. New York: W. Morrow.
Fagan, Adam. 2004. Environment and Democracy in the Czech Republic. Cheltenham: Edward Elgar.
Florida, Richard. 2002. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
Gordon, Milton M. 1997. The Concept of the Sub-culture and its Application. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London: Routledge: 40–54.
Haenfler, Ross – Johnson, Brett – Jones, Ellis. 2012. Lifestyle Movements: Exploring the Intersection of Lifestyle and Social Movements. Social Movement Studies 11: 1–20.
Hasmanová Marhánková, Jaroslava. 2014. Postoje rodičů odmítajících povinná očkovaní svých dětí. Sociologicky časopis 50: 163–187.
Hrešanová, Ema. 2017. The Natural Childbirth in the Czech Republic. In: Fábián, Katalin – Korolczuk, Elzbieta (eds.): Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia. Indianapolis: Indiana University Press: 277–307.
Heath, Joseph – Potter, Andrew. 2012. Kup si svou revoltu! Praha: Rybka Publishers.
Chaney, David. 2004. Fragmented Culture and Subcultures. In: Bennett, Andy – Kahn-Harris, Keith (eds.): After Subculture. New York: Palgrave Macmillan: 36–48.
Charvát, Jan – Kuřík Bob a kol. 2018. „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga.
Irwin, John. 1997. Notes on the Status of the Concept Subculture. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London: Routledge: 66–70.
Kala, Lukáš – Galčanová, Lucie – Pelikán, Vojtěch. 2017. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Czech Sociological Review 53: 833–856.
Kašparová, Irena. 2017. Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. Sociologický časopis 53: 79–100.
Kolářová, Marta (ed.). 2011. Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: SLON.
Krajhanzl Jan – Chabada, Tomáš – Svobodová, Renata. 2018. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Muni press.
Kramosilová, Jiřina. 2009. Zvonící cedry Ruska v kontextu spirituálních, environmentálních a utopických ideových konceptů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.
Librová, Hana. 1994. Pestří a zelení: Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronika.
Librová, Hana. 2003. Vlažní a váhaví: Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Doplněk.
Librová, Hana – Pelikán, Vojtěch – Galčanová, Lucie – Kala, Lukáš. 2016. Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: Masarykova univerzita.
Lužný, Dušan. 2004. Hledání ztracené jednoty: Průniky nových náboženství a ekologie. Brno: Masarykova univerzita.
Maffesoli, Michel. 1996. The Time of the Tribes. London: Sage.
Matchar, Emily. 2013. Homeward Bound: Why Women Are Embracing the New Domesticity. New York: Simon & Schuster.
Muggleton, David. 2000. Inside Subculture: the Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg.
Novák, Arnošt. 2017. Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989. Praha: SLON.
Nešpor, Zdeněk R. – Václavík, David a kol. 2008. Příručka sociologie náboženství. Praha: SLON.
Ondrašinová, Michaela. 2010. Jak uchopit „neuchopitelné“: diskuse o detradicionalizované spiritualitě. In: Lužný, Dušan – Václavík, David a kol.: Individualizace náboženství a identita. Praha: Malvern: 118–144.
Ray, Paul H. – Anderson, Sherry Ruth. 2000. The Cultural Creatives: How 50 Million People are Changing the World. New York: Three Rivers Press.
Roszak, Theodor. 2016. Zrod kontrakulury. Praha: Malvern.
Thornton, Sarah. 1997. General Introduction. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London: Routledge: 1–8.
Vojtíšek, Zdeněk. 2007. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Beta Books.