Datum zveřejnění:

25.3.2019

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2019.1.05

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The paper focuses on Czech alternative lifestyles and subcultures which cannot be defined by music and youth and for that uses the concept of cultural creatives (Ray, Anderson, 2000) which is formed by a convergence of social movements and countercultures since the 1960s. Based on a qualitative media analysis of Czech alternative lifestyle magazine (Pravý domácí časopis – Real Homemade Magazine) which represents and co-creates alternative lifestyles and values with environmental, spiritual and women´s issues´ focus, the author looks for linkages of specific lifestyles and practices. There are united by values and principles, such as: turn to nature, freedom and autonomy and change of consciousness. Also, the issue of collective identity, community and neo-tribes in which people represented in the medium encounter, is addressed.

Klíčová slova

subculture, lifestyle, values, cultural creatives, sustainability, spirituality

Text článku

Reference

Alan, Jan a kol. 2001. Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Lidové noviny.
Altheide, David. 1996. Qualitative Media Analysis. London: SAGE Publications.
Bennett, Andy – Kahn-Harris, Keith. 2004. After Subculture. New York: Palgrave Macmillan.
Binka, Bohuslav. 2010. Zelený extremismus: ideje a mentalita českých environmentalních hnutí. Brno: Masarykova univerzita.
Daniel, Ondřej a kol. 2016. Kultura svépomocí. Praha: Univerzita Karlova.
Daniel, Ondřej. 2017. „Magické noci počal čas“: new-age spiritualita a subkultury v čase změn. Studia Ethnologica Pragensia 1: 96–106.
Duffková, Jana. 2006. Životní způsob/styl a jeho variantnost. In: Fazik, Alexander – Matějů, Martin (eds.): Aktuální problémy životního stylu. Praha: Univerzita Karlova: 79–90.
Duffková, Jana – Urban, Lukáš – Dubský, Josef. 2008. Sociologie životního stylu. Plzeň: Aleš Čeněk.
Elgin, Duane. 2010. Voluntary Simplicity. New York: W. Morrow.
Fagan, Adam. 2004. Environment and Democracy in the Czech Republic. Cheltenham: Edward Elgar.
Florida, Richard. 2002. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
Gordon, Milton M. 1997. The Concept of the Sub-culture and its Application. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London: Routledge: 40–54.
Haenfler, Ross – Johnson, Brett – Jones, Ellis. 2012. Lifestyle Movements: Exploring the Intersection of Lifestyle and Social Movements. Social Movement Studies 11: 1–20.
Hasmanová Marhánková, Jaroslava. 2014. Postoje rodičů odmítajících povinná očkovaní svých dětí. Sociologicky časopis 50: 163–187.
Hrešanová, Ema. 2017. The Natural Childbirth in the Czech Republic. In: Fábián, Katalin – Korolczuk, Elzbieta (eds.): Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia. Indianapolis: Indiana University Press: 277–307.
Heath, Joseph – Potter, Andrew. 2012. Kup si svou revoltu! Praha: Rybka Publishers.
Chaney, David. 2004. Fragmented Culture and Subcultures. In: Bennett, Andy – Kahn-Harris, Keith (eds.): After Subculture. New York: Palgrave Macmillan: 36–48.
Charvát, Jan – Kuřík Bob a kol. 2018. „Mikrofon je naše bomba“: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga.
Irwin, John. 1997. Notes on the Status of the Concept Subculture. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London: Routledge: 66–70.
Kala, Lukáš – Galčanová, Lucie – Pelikán, Vojtěch. 2017. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Czech Sociological Review 53: 833–856.
Kašparová, Irena. 2017. Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. Sociologický časopis 53: 79–100.
Kolářová, Marta (ed.). 2011. Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: SLON.
Krajhanzl Jan – Chabada, Tomáš – Svobodová, Renata. 2018. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Muni press.
Kramosilová, Jiřina. 2009. Zvonící cedry Ruska v kontextu spirituálních, environmentálních a utopických ideových konceptů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.
Librová, Hana. 1994. Pestří a zelení: Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronika.
Librová, Hana. 2003. Vlažní a váhaví: Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Doplněk.
Librová, Hana – Pelikán, Vojtěch – Galčanová, Lucie – Kala, Lukáš. 2016. Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: Masarykova univerzita.
Lužný, Dušan. 2004. Hledání ztracené jednoty: Průniky nových náboženství a ekologie. Brno: Masarykova univerzita.
Maffesoli, Michel. 1996. The Time of the Tribes. London: Sage.
Matchar, Emily. 2013. Homeward Bound: Why Women Are Embracing the New Domesticity. New York: Simon & Schuster.
Muggleton, David. 2000. Inside Subculture: the Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg.
Novák, Arnošt. 2017. Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989. Praha: SLON.
Nešpor, Zdeněk R. – Václavík, David a kol. 2008. Příručka sociologie náboženství. Praha: SLON.
Ondrašinová, Michaela. 2010. Jak uchopit „neuchopitelné“: diskuse o detradicionalizované spiritualitě. In: Lužný, Dušan – Václavík, David a kol.: Individualizace náboženství a identita. Praha: Malvern: 118–144.
Ray, Paul H. – Anderson, Sherry Ruth. 2000. The Cultural Creatives: How 50 Million People are Changing the World. New York: Three Rivers Press.
Roszak, Theodor. 2016. Zrod kontrakulury. Praha: Malvern.
Thornton, Sarah. 1997. General Introduction. In: Gelder, Ken – Thornton, Sarah (eds.): The Subcultures Reader. London: Routledge: 1–8.
Vojtíšek, Zdeněk. 2007. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Beta Books.