Datum zveřejnění:

25.9.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.3.01

Abstrakt:

Studie tematizuje cestopisné a protoetnografické práce z první poloviny 19. století, pojednávající o metropoli novoruského jihu, nedávno založené Oděse. Autoři těchto textů, západoevropští a středoevropští návštěvníci města, vnímali Oděsu jako specifický rychle rostoucí, překotně bohatnoucí, architektonicky a ekonomicky se rozvíjející urbánní celek. Kromě obecných charakteristik města byla ve sledovaných textech věnována pozornost i protoetnograficky orientovaným informacím, v jejichž rámci byly pojednány nejen různé místní etnokonfesijní skupiny, ale i každodenní kultura městských obyvatel. Autoři těchto pojednání rozpoznali v Oděse město, v němž se utváří nová společenská entita, město, jehož obyvatele lze pojímat jako autonomní a plnoprávný předmět metaúrovňového zájmu. V závěru studie je vyslovena teze, že do této protoetnografické literatury lze klást počátky utváření „oděského mýtu“, který byl inspirován počátečním prudkým rozvojem města a celou řadou zvláštností, které ho doprovázely.

Klíčová slova

Oděsa, dějiny etnologie, etnografie města

Text článku