Articles

Understanding a Discipline and its Object or the Unheroic History of Ethnology and Anthropology in Lithuania

Author: Auksuolė Čepaitienė Date of publishing: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.01
Abstract

Understanding a Discipline and its Object or the Unheroic History of Ethnology and Anthropology in Lithuania

Author: Auksuolė Čepaitienė Date of publishing: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.02
Abstract

Sociální souvislosti folklorizmu na Moravě na konci 19. století.

Author: Roman Doušek Date of publishing: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.03
Abstract

Transnacionální praktiky, ‚ancestral return‘ a adaptace rumunských Čechů přesídlených do Česka po roce 1989

Author: Tereza Freidingerová / Zdeněk Kresl Date of publishing: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.04
Abstract

The concepts of lo mexicano and mestizaje in relation to mexican nationalism and The Day of the Dead feast

Author: Petra Ponocná Date of publishing: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.05
Abstract

News

Reviews

Forum