Studie

Understanding a Discipline and its Object or the Unheroic History of Ethnology and Anthropology in Lithuania

Autor: Auksuolė Čepaitienė Datum zveřejnění: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.01
Abstrakt

Porozumění vědnímu oboru a předmětu jeho zkoumání neboli nehrdinská historie etnologie a antropologie v Litvě

Autor: Auksuolė Čepaitienė Datum zveřejnění: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.02
Abstrakt

Sociální souvislosti folklorizmu na Moravě na konci 19. století

Autor: Roman Doušek Datum zveřejnění: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.03
Abstrakt

Transnacionální praktiky, ‚ancestral return‘ a adaptace rumunských Čechů přesídlených do Česka po roce 1989

Autor: Tereza Freidingerová / Zdeněk Kresl Datum zveřejnění: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.04
Abstrakt

Koncepty mestizaje a lo mexicano a jejich souvislost s mexickým nacionalismem a svátkem Día de los Muertos

Autor: Petra Ponocná Datum zveřejnění: 1.6.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.2.05
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Fórum