Datum zveřejnění:

15.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2023.4.01

Abstrakt:

Předkládaná případová studie se zaměřuje na reenactment Československé lidové armády v aktérské perspektivě příslušníků současné mladé generace. Autor nejprve představuje vojenský reálný reenactment jako specifický předmět antropologického bádání a následně se věnuje základním kategoriím (materiální a interakční kredibilita), na jejichž základě je v rámci reenactment studies posuzována míra historické autenticity. Hlavní pozornost se zaměřuje na analýzu a interpretaci polostrukturovaných rozhovorů s aktéry nejmenovaného klubu vojenské historie, kteří se věnují reenactmentování konkrétního vojenského útvaru z období studené války (60.–80. léta 20. století).

Klíčová slova

aktérská reflexe; mládež; militární dějiny; reenactment; Československá lidová armáda; terénní výzkum; historická autenticita

Text článku

Reference

Rozhovory a prameny
Poznámky z rozhovoru s Petrem, říjen 2022, zaznamenal Jiří Hlaváček.
Poznámky z rozhovoru s Alešem, říjen 2022, zaznamenal Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Karlem, srpen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Felixem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Radkem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Matoušem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Alexejem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Lubošem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor se Lucií, prosinec 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Terénní deník autora, říjen ¬2022.

Literatura
Abrams, Lynn. 2016. Oral History Theory. New York: Routledge.
Agnew, Vanessa – Lamb, Jonathan – Tomann, Juliane (eds.). 2020. The Routledge Handbook of Reenactment Studies. Key Terms in the Field. New York: Routledge.
Baraniecka-Olszewska, Kamila. 2021. Representing the Other and the Democratization of History. Polish Reenactors in Nazi Uniforms. International Public History 4, 2: 117–125. doi.org/10.1515/iph-2021-2028
Barrett, Frank. 1996. The Organizational Construction of Hegemonic Masculinity. The Case of the US Navy. Gender, Work and Organization 3, 3: 129–142.
Bervidová, Michaela. 2017. Reenactment na Plzeňsku. Studium autenticity. Bakalářská práce. Plzeň: Filozofická fakulta ZČU.
Bruner, Edward. 1994. Abraham Lincoln as Authentic Reproduction. A Critique of Postmodernism. American Anthropologist 96, 2: 397–415.
Bucholtz, Mary. 2002. Youth and Cultural Practice. Annual Review of Anthropology 31, 525–552. doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085443
Coleman, Kathleen. 1993. Launching into History. Aquatic Displays in the Early Empire. The Journal of Roman Studies 83, 1: 48–74. doi.org/10.2307/300978
Cook, Alexander. 2004. The Use and Abuse of Historical Reenactment. Thoughts on Recent Trends in Public History. Criticism 46, 3: 487–496.
Cushman, Stephen. 1999. Bloody Promenade. Reflections on a Civil War Battle. Charlottesville: University Press of Virginia.
Daugbjerg, Mads. 2020. Battle. In: Agnew, Vanessa – Lamb, Jonathan – Tomann, Juliane (eds.): The Routledge Handbook of Reenactment Studies. New York: Routledge: 25–29.
Hadarová, Lenka. 2016. Reenactment and Authenticity. Cultural Biography of Uniform. Diplomová práce. Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Hadarová, Lenka. 2016a. Reenactment and Authenticity. Cultural Biography of Uniform. In: Drápalová, Kristýna – Honelová, Michaela (eds.): Sociology of Tomorrow. Brno: Fakulta sociálních studií MU: 63–66.
Hadarová, Lenka. 2019. Za oponou autenticity minulosti. Vytváranie dobových historických ukážok druhej svetovej vojny. Cargo 16, 1–2: 75–95.
Hall, Gregory. 2016. Selective Authenticity. Civil War Reenactors and Credible
Reenactments. Journal of Historical Sociology 29, 3: 413–436. doi.org/10.1111/johs.12089
Hartvich, Ondřej. 2011. Fenomén living history v Čechách. Bakalářská práce. Praha: Filozofická fakulta UK.
Hlaváček, Jiří (ed.). 2021. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia.
Hlaváček, Jiří. 2021a. Ztracený čas, který z tebe udělá chlapa?! Významy základní vojenské služby a jejich reflexe v generační paměti českých mužů. In: Hlaváček, Jiří (ed.): Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia: 283–403.
Horwitz, Tony. 1999. Confederates in the Attic. Dispatches from the Unfinished Civil War. New York: Vintage.
Hunt, Stephen J. 2008. But We’re Men Aren’t We! Living History as a Site of Masculine Identity Construction. Men and Masculinities 10, 4: 460–483. doi.org/10.1177/1097184X08314773
Koselleck, Reinhart. 2018. Sediments of Time. On Possible Histories. Stanford: Stanford University Press.
Kyselá, Monika – Červenka, Jan. 2023. Doba covidová. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Lee Hadden, Robert. 1999. Reliving the Civil War. A Reenactor’s Handbook. Pennsylvania: Stackpole Books.
Mathews, Ben. 2023. Adolescent Capacity to Consent to Participate in Research. A Review and Analysis Informed by Law, Human Rights, Ethics, and Developmental Science. Laws 12, 1: 1–49.
Matonoha, Jan. 2014. Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy. Česká literatura 62, 4: 592–598.
McCalman, Iain – Pickering, Paul (eds.). 2010. Historical Re-Enactment. From Realism to the Affective Turn. New York: Palgrave Macmillan. doi.org/10.1057/9780230277090
McCarthy, Patrick. 2014. “Living history” as the “real thing”. A comparative analysis of the modern mountain man rendezvous, renaissance fairs, and civil war reenactments. ETC: A Review of General Semantics 71, 2: 106–123.
Otto, Ulf. 2010. Krieg von Gestern. Die Verkörperung von Geschichtsbildern im Reenactment. In: Röttger, Kati (Hg.): Welt – Bild – Theater. Politik des Wissens und der Bilder. Tübingen: Narr-Verlag: 77–88.
Pickering, Paul. 2020. Evidence. In: Agnew, Vanessa – Lamb, Jonathan – Tomann, Juliane (eds.): The Routledge Handbook of Reenactment Studies. Key Terms in the Field. New York: Routledge: 57–62.
Procházka, Filip. 2013. Historie českého (československého) reenactingu. Diplomová práce. Praha: Fakulta humanitních studií UK.
Šima, Karel. 2017. Od rituálů a obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby? Studia Ethnologica Pragensia 64, 1: 17–49.
Titzmann, Peter – Jugert, Philipp (eds.). 2020. Youth in Superdiverse Societies. Growing up with Globalization, Diversity and Acculturation. New York – London: Routledge.
Thompson, Jenny. 2010. Wargames. Inside the World of 20th-Century War Reenactors. Washington DC: Smithsonian Books.
Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel. 2022. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum.
Wohlmuth, Petr. 2014. Heterotopická jinočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty. Historická sociologie 6, 2: 43–62. doi.org/10.14712/23363525.2014.2
Zemanová, Magdaléna. 2014. Rytíři bez krále. Svět šermu, fantazie a historie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.