Datum zveřejnění:

15.12.2023

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2023.4.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The presented case study focuses on the reenactment of the ČSLA in the acting perspective of the current young generation. The author first presents real military reenactment as a specific subject of anthropological research and then addresses the basic categories (material and interactional credibility), on the basis of which the degree of historical authenticity is assessed in reenactment studies. The main focus is on the analysis and interpretation of semi-structured interviews with members of an unnamed military history club dealing with the reenactment of a specific military unit during the Cold War period (1960s–1980s).

Klíčová slova

actor's reflection; youth; military history; reenactment; Czechoslovak People's Army; field research; historical authenticity

Text článku

Reference

Rozhovory a prameny
Poznámky z rozhovoru s Petrem, říjen 2022, zaznamenal Jiří Hlaváček.
Poznámky z rozhovoru s Alešem, říjen 2022, zaznamenal Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Karlem, srpen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Felixem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Radkem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Matoušem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Alexejem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor s Lubošem, říjen 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Rozhovor se Lucií, prosinec 2022, vedl Jiří Hlaváček.
Terénní deník autora, říjen ¬2022.

Literatura
Abrams, Lynn. 2016. Oral History Theory. New York: Routledge.
Agnew, Vanessa – Lamb, Jonathan – Tomann, Juliane (eds.). 2020. The Routledge Handbook of Reenactment Studies. Key Terms in the Field. New York: Routledge.
Baraniecka-Olszewska, Kamila. 2021. Representing the Other and the Democratization of History. Polish Reenactors in Nazi Uniforms. International Public History 4, 2: 117–125. doi.org/10.1515/iph-2021-2028
Barrett, Frank. 1996. The Organizational Construction of Hegemonic Masculinity. The Case of the US Navy. Gender, Work and Organization 3, 3: 129–142.
Bervidová, Michaela. 2017. Reenactment na Plzeňsku. Studium autenticity. Bakalářská práce. Plzeň: Filozofická fakulta ZČU.
Bruner, Edward. 1994. Abraham Lincoln as Authentic Reproduction. A Critique of Postmodernism. American Anthropologist 96, 2: 397–415.
Bucholtz, Mary. 2002. Youth and Cultural Practice. Annual Review of Anthropology 31, 525–552. doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085443
Coleman, Kathleen. 1993. Launching into History. Aquatic Displays in the Early Empire. The Journal of Roman Studies 83, 1: 48–74. doi.org/10.2307/300978
Cook, Alexander. 2004. The Use and Abuse of Historical Reenactment. Thoughts on Recent Trends in Public History. Criticism 46, 3: 487–496.
Cushman, Stephen. 1999. Bloody Promenade. Reflections on a Civil War Battle. Charlottesville: University Press of Virginia.
Daugbjerg, Mads. 2020. Battle. In: Agnew, Vanessa – Lamb, Jonathan – Tomann, Juliane (eds.): The Routledge Handbook of Reenactment Studies. New York: Routledge: 25–29.
Hadarová, Lenka. 2016. Reenactment and Authenticity. Cultural Biography of Uniform. Diplomová práce. Brno: Fakulta sociálních studií MU.
Hadarová, Lenka. 2016a. Reenactment and Authenticity. Cultural Biography of Uniform. In: Drápalová, Kristýna – Honelová, Michaela (eds.): Sociology of Tomorrow. Brno: Fakulta sociálních studií MU: 63–66.
Hadarová, Lenka. 2019. Za oponou autenticity minulosti. Vytváranie dobových historických ukážok druhej svetovej vojny. Cargo 16, 1–2: 75–95.
Hall, Gregory. 2016. Selective Authenticity. Civil War Reenactors and Credible
Reenactments. Journal of Historical Sociology 29, 3: 413–436. doi.org/10.1111/johs.12089
Hartvich, Ondřej. 2011. Fenomén living history v Čechách. Bakalářská práce. Praha: Filozofická fakulta UK.
Hlaváček, Jiří (ed.). 2021. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia.
Hlaváček, Jiří. 2021a. Ztracený čas, který z tebe udělá chlapa?! Významy základní vojenské služby a jejich reflexe v generační paměti českých mužů. In: Hlaváček, Jiří (ed.): Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi. Praha: Academia: 283–403.
Horwitz, Tony. 1999. Confederates in the Attic. Dispatches from the Unfinished Civil War. New York: Vintage.
Hunt, Stephen J. 2008. But We’re Men Aren’t We! Living History as a Site of Masculine Identity Construction. Men and Masculinities 10, 4: 460–483. doi.org/10.1177/1097184X08314773
Koselleck, Reinhart. 2018. Sediments of Time. On Possible Histories. Stanford: Stanford University Press.
Kyselá, Monika – Červenka, Jan. 2023. Doba covidová. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Lee Hadden, Robert. 1999. Reliving the Civil War. A Reenactor’s Handbook. Pennsylvania: Stackpole Books.
Mathews, Ben. 2023. Adolescent Capacity to Consent to Participate in Research. A Review and Analysis Informed by Law, Human Rights, Ethics, and Developmental Science. Laws 12, 1: 1–49.
Matonoha, Jan. 2014. Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy. Česká literatura 62, 4: 592–598.
McCalman, Iain – Pickering, Paul (eds.). 2010. Historical Re-Enactment. From Realism to the Affective Turn. New York: Palgrave Macmillan. doi.org/10.1057/9780230277090
McCarthy, Patrick. 2014. “Living history” as the “real thing”. A comparative analysis of the modern mountain man rendezvous, renaissance fairs, and civil war reenactments. ETC: A Review of General Semantics 71, 2: 106–123.
Otto, Ulf. 2010. Krieg von Gestern. Die Verkörperung von Geschichtsbildern im Reenactment. In: Röttger, Kati (Hg.): Welt – Bild – Theater. Politik des Wissens und der Bilder. Tübingen: Narr-Verlag: 77–88.
Pickering, Paul. 2020. Evidence. In: Agnew, Vanessa – Lamb, Jonathan – Tomann, Juliane (eds.): The Routledge Handbook of Reenactment Studies. Key Terms in the Field. New York: Routledge: 57–62.
Procházka, Filip. 2013. Historie českého (československého) reenactingu. Diplomová práce. Praha: Fakulta humanitních studií UK.
Šima, Karel. 2017. Od rituálů a obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby? Studia Ethnologica Pragensia 64, 1: 17–49.
Titzmann, Peter – Jugert, Philipp (eds.). 2020. Youth in Superdiverse Societies. Growing up with Globalization, Diversity and Acculturation. New York – London: Routledge.
Thompson, Jenny. 2010. Wargames. Inside the World of 20th-Century War Reenactors. Washington DC: Smithsonian Books.
Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel. 2022. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum.
Wohlmuth, Petr. 2014. Heterotopická jinočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty. Historická sociologie 6, 2: 43–62. doi.org/10.14712/23363525.2014.2
Zemanová, Magdaléna. 2014. Rytíři bez krále. Svět šermu, fantazie a historie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.