Studie

Hraní na socialistické vojáčky? Reenactment Československé lidové armády v aktérské perspektivě současné mladé generace

Autor: Jiří Hlaváček Datum zveřejnění: 15.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.4.01
Abstrakt

One Village, One Family: Social Cohesion in Rural Slovakia

Autor: Miroslav Horák / Michal Uhrin Datum zveřejnění: 15.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.4.02
Abstrakt

Mountains in the Worldview of the Nahuas of Central Mexico

Autor: Radoslav Hlúšek Datum zveřejnění: 15.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.4.03
Abstrakt

Materiálové studie

Konstrukce Skythů a Árijců v západním myšlení na přelomu raného novověku a moderní doby

Autor: Ivo T. Budil Datum zveřejnění: 15.12.2023 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2023.4.04
Abstrakt

Zprávy

Literatura