Datum zveřejnění:

25.3.2024

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.02

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

This text focuses on aspects of the integration of immigrants from the perspective of intercultural workers. The qualitative research explored how intercultural workers in the Czech Republic perceive and understand integration, with special emphasis on their interpretation of what makes a successfully integrated immigrant. Our conclusions indicate the predominance of a dualistic view of integration based on the acquisition of Czech language skills and the achievement of self-sufficiency. The culturally determined behavior of immigrants can significantly influence their cooperation with the majority society in areas such as education and their orientation in the social system. This research contributes to understanding the integration of immigrants and reveals a complex interplay of language, self-reliance, cultural prejudices, and the role of intercultural workers in facilitating mutual understanding between new arrivals and the majority population.

Klíčová slova

integration, intercultural work, intercultural communication

Text článku

Reference

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas. 1966. The social construction of reality. US: Penguin Books.
Berry, John W. 1997. Immigration, acculturation, and adaptation. Applied psychology 46,1: 5-68. doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x
Berry, John W. 2009. A Critique of critical acculturation. International Journal of Intercultural Relations 33: 361–371. doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.06.003
Bhawuk, Dharm – Brislin, Richard. 1992. The measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations 16, 4: 413–436. doi.org/10.1016/0147-1767(92)90031-O
Bowen, Glenn A. 2009. Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal 9, 2: 27–40. doi.org/10.3316/QRJ0902027
Braun, Virginia – Clarke, Victoria. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology 3, 2: 77–101. doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Deardorff, Darla K. 2011. Assessing intercultural competence. New Directions for Institutional Research 149: 65–79.
Dohnalová, Eva. 2014. Podstata a principy interkulturní práce. In: Palaščáková, Dita (ed.): Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Praha: InBáze: 45–92.
Duemmler, Kerstin. 2015. The exclusionary side effects of the civic integration paradigm: boundary processes among youth in Swiss schools. Identities: Global studies in Culture and power 22, 4: 378–396. doi.org/10.1080/1070289X.2014.992435
Ezzedine, Petra. 2018. Migrace jako pohyb emocí, souhrn poznatků z aplikovaných výzkumů [online]. [2023-07-15]. In: Emoce a duševní zdraví v migraci. Zápis a výstupy ze semináře pro interkulturní a sociální pracovníky. Praha: SIMI. Available at: www.migrace.com/docs/190311_prakticka-doporuceni_seminar_dusevni-zdravi.pdf.
Gabal, Ivan. 2004. Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků. Prague: Ivan Gabal Analysis and Consulting. [2023-07-10]. Available at: ec.europa.eu/migrant-integration/sites/default/files/2008-08/docl_1349_600424750.pdf.
Janebová, Radka. 2013. Kulturní senzitivita. In: Matoušek, Oldřich et al.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál.
Joppke, Christian. 2007. Immigrants and Civic Integration in Western Europe. In: Banting, Keith – Courchene, Thomas J. – Seidle, F. Leslie: Belonging? Diversity, recognition and shared citizenship in Canada. Quebec: Institute for Research on Public Policy.
Inkluze interkulturně 2. InBáze, z. s.[online]. [2023-08-11]. Available at: inbaze.cz/inkluze-interkulturne-2/
Integrace cizinců. Ministerstvo vnitra [online]. [2023-06-10]. Available at: www.mvcr.cz/migrace/clanek/zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-ke-stazeni.aspx.
Integrační centrum Praha. 2019. Výroční zpráva za období 2018–2019. Praha: Integrační centrum Praha o. p. s.
Kožíšek, Luboš – Makúch, Branislav. 2019. We Face Challenges Together: Good practice examples. Praha: Česko-německý fond budoucnosti.
Leontiyeva, Yana – Vávra, Martin (eds.). 2009. Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Matoušek, Oldřich. 2013. Teorie multikulturalismu. In: Matoušek, Oldřich et al.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál.
Navrátil, Pavel. 2013. Sociální fungování a životní situace. In: Matoušek, Oldřich et al.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál.
Palaščáková, Dita (ed). 2014. Úvod. In: Palaščáková, Dita (ed.): Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Praha: InBáze: 9–11.
Paul, Jim. 1996. Between-method triangulation in organizational diagnosis. International Journal of Organizational Analysis 4, 2: 135–153. doi.org/10.1108/eb028845
Samovar, Larry A. – Porter, Richard E. – McDaniel, Edwin R. 2010. Communication between cultures. Wadsworth, USA: Cengage Learning.
Terminologický slovník – krizové řízení a plánování obrany státu. 2016. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [2020-04-01]. Available at: www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx.
Usnesení vlády České republiky č. 1051 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2023. 2022. Ministerstvo vnitra ČR [online]. [2023-05-01]. Available at: www.mvcr.cz/migrace/soubor/postup-pri-realizaci-kic-v-roce-2023-pdf.aspx.