Datum zveřejnění:

25.6.2019

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2019.2.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

This study deals with the Czech and Moravian manuscript hymn books from the 17th and 18th century. It summarizes the existing research and describes the most important manuscripts. Some of the hymnals are accompanied by musical notation and a large number of them are beautiful illuminated. The manuscript hymnography is one of the richest sources for an understanding of the folk culture and singing in the 17th and 18th century. The manuscripts were relatively independent of the printed hymn-books and were close to orality.

Klíčová slova

17th and 18th century literature;hymn books;orality;manuscript culture

Text článku

Reference

Studie vznikla v rámci IRP projektu Ostravské univerzity „Identita míst a regionů – výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století“ (reg. č. 201827).