Datum zveřejnění:

25.6.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.2.01

Abstrakt:

Studie pramenně vychází z českých a moravských rukopisných kancionálů ze 17. a 18. století. Podává stručný přehled nejdůležitějších rukopisů (mnohé z nich vynikají barevnými iluminacemi, některé jsou opatřeny notací) a výběrově upozorňuje na základní literaturu k tomuto tématu. Rukopisná kultura představuje významný pramen pro poznání lidové kultury a lidového zpěvu v 17. a 18. století; mj. proto, že rukopisy byly relativně nezávislé na tištěné produkci a mnohými svými vlastnostmi se přimykaly k orální kultuře.

Klíčová slova

literatura 17. a 18. století;kancionály;orální kultura;rukopisná kultura

Text článku

Reference

Studie vznikla v rámci IRP projektu Ostravské univerzity „Identita míst a regionů – výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století“ (reg. č. 201827).