Datum zveřejnění:

25.3.2018

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.04

Abstrakt:

Tato studie je věnována fenoménu občanské rezistence (resistencia civil), která se stala jedním z nejvíce zkoumaných jevů v kolumbijské akademické sféře. V tomto článku budou analyzovány tři případy komunit žijících v odlehlých a státním aparátem přehlížených oblastech Kolumbie, které rozvinuly tuto formu vzdoru proti letitému ozbrojenému a strukturálnímu konfliktu. Každá z těchto tří komunit představuje odlišnou etnickou skupinu obyvatel této země (indiány kmene Nasa, afrokolumbijské obyvatelstvo řeky Yurumanguí a mestické komunity řeky Ariari) a zároveň jiný typ mírové iniciativy. Cílem tohoto článku je proto určit, jaký typ civilní rezistence každá z těchto komunit představuje a hlavně nalézt společné charakteristiky, prostřednictvím kterých by bylo možné určit společnou příčinu toho, proč právě u těchto komunit tato iniciativa vznikla a byla úspěšná.

Klíčová slova

ozbrojený konflikt, občanský vzdor, kolektivní akce, Kolumbie, mírová iniciativa, Nasa, Afrokolumbijci, FARC

Text článku

Reference

Práce byla napsána v rámci řešení projektu specifického výzkumu podpořeného studentskou grantovou soutěží FF UHK v roce 2014.