Datum zveřejnění:

15.12.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.03

Abstrakt:

Článek se zabývá vypravěčskou tradicí k osobě loupežníka Jana Vojty řečeného Kováříka (kol 1744 – 1803). Máme svědectví z první poloviny 20. století, které zmiňují existenci živé a rozsáhlé tradice okolo tohoto "zbojníka", sběratelé však tomuto fenoménu nevěnovali pozornost. Autorovi článku se podařilo zachytit v terénu ještě torzo této tradice. Zajímavé je, že Kovářík je jeden z mála loupežníků v Čechách, kteří naplňují definici sociálního zbojnictví podle anglického historika Erica Hobsbawma. I tradice o něm nese některé znaky, které jsou pro české loupežníky netypické a přibližují ho spíše k slovenským a východomoravským zbojníkům. Jsou to motivy krádeží dobytka, spolupráce s rychtářem a účast v selském povstání. Toto zjištění by mohlo být inspirativní pro další historiografický výzkum této osobnosti.

Klíčová slova

pověsti;loupežníci;Jan Vojta Kovářík;zbojnictví

Text článku