Datum zveřejnění:

25.6.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.2.03

Abstrakt:

Článek shrnuje historii stromů na zemědělské půdě v českých zemích od počátků zemědělství přes jejich ztrátu s industrializací zemědělství po jejich pokusy o obnovu v současném multifunkčním zemědělství. Poukazuje na četné stopy po tomto druhu obhospodařování půdy v českém palynologickém záznamu, evropské ikonografii, daňových záznamech z 19. století (stabilním katastru), odborné zemědělské literatuře, fotografiích českých etnografů a v krajině samotné. V diskusi nad jednotlivými prameny upozorňuje nejen na diskrepanci záznamu o této staré kulturní praktice, ale také na souvislost symbolická anihilace určitého tématu v oblasti zemědělského vědění a proměny zemědělské krajiny.

Klíčová slova

lesozemědělství, agrolesnictví, stromy, zemědělství, Česko

Text článku