Datum zveřejnění:

25.3.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.1.02

Abstrakt:

Záměrem této studie je kriticky zhodnotit roli tištěných fanzinů v post-digitální době. Fanziny jsou nekomerční časopisy, které nejčastěji využívají příslušníci subkultur. Dříve sloužily jako informační rozcestník, jejich role se ale změnila. Hlavní výzkumnou otázkou této studie je, proč mají autoři z řad současných tuzemských členů hardcore-punkové subkultury, kteří jsou nejaktivnějšími tvůrci fanzinů, stále potřebu vyrábět tištěné časopisy, když se všechny informace dají najít na internetu. Na rozdíl od mainstreamových médií je zde výrazná míra participace konzumentů mediálních sdělení, z nichž se stávají producenti – subkultura má nehierarchickou strukturu, proto dává velký prostor k participaci. Abych nahlédl do subkulturních mechanismů, pro sběr dat jsem zvolil metodu kvalitativních hloubkových rozhovorů s 8 informátory – část z nich byla aktivní v před-digitální době a část v post-digitální době. Takový výběr mi umožnil lépe postihnout změnu, která přišla s digitálními médii.

Klíčová slova

fanziny, post-digitální doba, alternativní média, nostalgie, participativní kultura, subkultury

Text článku

Reference

Atton, Chris. 2010. Popular Music Fanzines: Genre, Aesthetics, and the „Democratic Conversation“. Popular Music and Society 33, 4: 517–531.
Balon, Jan – Šubrt, Jiří. 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.
Bennett, Andy. 2011. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on. Journal of Youth Studies. [2018-01-24]. Dostupné z: www.researchgate.net/publication/232840896_The_Post-Subcultural_Turn_Some_Reflections_10_Years_on
Bishop, Ryan – Gansing, Kirstoffer – Parikka, Jussi – Wilk, Elvia. 2017. Across & Beyond: A Transmediale Reader on Post-Digital Practices, Concepts, and Institutions. Berlin: Sternberg Press.
Blažek, Miroslav. 2009. Tvorba bibliografie českých punkových fanzinů mezi lety 1976–2007. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Katedra informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce: PhDr. Michal Lorenz.
Carpentier, Nico. 2011. Media and Participation: A Site of Ideological-Democratic Struggle. Bristol: Intellect.
Cella, Bernhard et al. 2017. NO-ISBN on self-publishing. Vienna: Salon für Kunstbuch.
Coupland, Douglas – Obrist, Hans Ulrich – Basar, Shumon. 2015. The Age of Earthquakes:
A Guide to the Extreme Present. New York: Blue Rider Press.
Daniel, Ondřej (ed.). 2016. Kultura svépomoci: Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 58., ediční řada Varia.
Duncombe, Stephen. 2008. Notes from Underground: Zines and the politics of alternative culture. Portland: Microcosm Publishing.
Fiske, John. 2010. Understanding Popular Culture. London: Routledge.
Gunderloy, Mike. 1988. How to Publish a Fanzine. Washington: Loompanics Unlimited.
Hall, Stuart. 2006. Resistance Through Riuals: Youth Subcultures in post-war Britain. New York: Routledge.
Hebdige, Dick. 2012. Subkultura a styl. Praha: Dauphin/Volvox Globator.
Hroch, Miloš. 2016. Samizdat v informační době: Jak ovlivnil Web 2.0 kulturu fanzinů? Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce: Pavel Turek, Ph.D.
Hroch, Miloš (ed.). 2017. Křičím: „To jsem já.“ Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost. Praha: Page Five.
Hytych, Roman – Říháček, Tomáš. 2013. Metoda zakotvené teorie. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press. [2018-01-24]. Dostupné z: www.researchgate.net/profile/Tomas_Rihacek/publication/258994659_Metoda_zakotvene_teorie/links/004635298f71e53e47000000/Metoda-zakotvene-teorie.pdf
Jenkins, Henry. 2006. Fans, Bloggers and Gamers: exploring participatory culture. New York – London: NYU Press.
Jenkins, Henry. 2012. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. London: Routledge.
Jenkins, Henry – Ito, Mizuk – Boyd, Danah. 2016. Participatory Culture in a Networked Era. Cambridge: Polity Press.
Jurčak, Alexej. 2018. Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. Praha: Karolinum.
Kolářová, Jitka. 2007. Organizační rutiny alternativních médií. Ideologie a praxe redakce časopisu Přímá cesta. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Ludovico, Alessandro. 2012. Post-Digital Print. The Mutation of Publishing since 1894. Eindhoven: Onomatopee.
Machovec, Martin – Navrátil, Pavel – Stárek, František. 2012. „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
Matonoha, Jan. 2015. „Ženám inženýrství nevěřím“: Zraňující přilnutí a gender v Českém snáři. A2 16: 5.
McQuail, Denis. 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.
Nenadál, Adam. 2002. Hudební fanzin jako pokrač. samizdatu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociální věd, Katedra mas. komunikace. Vedoucí práce: Barbara Köpplová.
Redhead, Steve. 1998. Clubcultures Reader: Reading in Popular Cultural Studies. New Jersey: Wiley-Blackwell
Reynolds, Simon. 2010. Retromania: Pop culture’s addiction to its own past. London: Faber and Faber.
Ryšávka, Jakub. 2010. České amatérské metalové webziny na internetu: popis a analýza mediální scény. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Spencer, Amy. 2008. The Rise o Lo-fi Culture. London: Marion Boyars Publishers Ltd.
Thornton, Sarah. 1996. Club Cultures: Music, Media And Subcultural Capital. Middletown: Wesleyan University Press.
Vaněk, Miroslav. 2002. Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Votobia.