Studie

Vnímání cizinců a cizích zemí očima příslušníků Sboru národní bezpečnosti: orálněhistorická sonda do obrazů z individuální a kolektivní paměti

Autor: Pavel Mücke Datum zveřejnění: 1.6.2016
Abstrakt

Politická participace imigrantů jako jedna z možných forem zapojení do života většinové společnosti: příklad Francie

Autor: Markéta Seidlová Datum zveřejnění: 1.6.2016
Abstrakt

Státní ústav pro lidovou píseň a Československá akademie věd 1952-1953

Autor: Adéla Jůnová Macková Datum zveřejnění: 1.6.2016
Abstrakt

Mayské kříže, hory a jeskyně ve světle ontologického relativismu a fenomenologické antropologie

Autor: Jan Kapusta Datum zveřejnění: 1.6.2016
Abstrakt

Kulturní, sociální a národní trauma v současném kulturně-sociálním diskurzu a jeho průnik do českého společenskovědního kontextu

Autor: Eva Boutlelisová / Marcel Tomášek Datum zveřejnění: 1.6.2016
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Anna Falisová – Tünde Lengyelová, BIOTERAPIA OPTIKOU HISTÓRIE. Larválna terapia, apiterapia, hirudoterapia, bakteriofágová terapia, ichtyoterapia, helmintoterapia. Historický ústav SAV– Scientica, Bratislava 2013, 184 s.–

Autor: Dana Motyčková Datum zveřejnění: 1.6.2016
Abstrakt