Editorial

Úvodem

Autor: Hana Červinková Datum zveřejnění: 1.3.2016

Proč je dobré mít antropologii

Autor: Radek Světlík Datum zveřejnění: 1.3.2016
Abstrakt

Studie

Public Anthropology in the 21st Century, with Some Examples from Norway

Autor: Thomas Hylland Eriksen Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.01
Abstrakt

Veřejná antropologie ve 21. století, s některými příklady z Norska

Autor: Thomas Hylland Eriksen Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.02
Abstrakt

Making Anthropology Matter in the Heyday of Islamophobia and the ‘Refugee Crisis’: The Case of Poland

Autor: Michal Buchowski Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.03
Abstrakt

Význam antropologie v době vzestupu islamofobie a „uprchlické krize“: případ Polska

Autor: Michal Buchowski Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.04
Abstrakt

The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident

Autor: Veronika Beranská / Zdeněk Uherek Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.05
Abstrakt

Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie

Autor: Zdeněk Uherek / Veronika Beranská Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.05
Abstrakt

Creating Bottom-up Development. A Study of Self-Organization and the Building of Fortune- Prosperity by the Torghuts from the Bulgan Sum in Mongolia

Autor: Tomasz Rakowski Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.07
Abstrakt

Rozvoj zdola nahoru. Studie samoorganizace a budování blahobytu u Torgutů v Bulgan Sum v Mongolsku

Autor: Tomasz Rakowski Datum zveřejnění: 1.3.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.1.07
Abstrakt