Studie

The “dangerous others”: Spiritual energy and contagion

Autor: Tatiana Bužeková Datum zveřejnění: 25.6.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.01
Abstrakt

Contemporary Czech Shamanism: A Case Study of Ritual Practice and Healing

Autor: Helena Dyndová Datum zveřejnění: 25.6.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.02
Abstrakt

Hřbitovní vzpoury. Odpor k pohřbívání sebevrahů a pojetí „nečistoty“ na českém a moravském venkově od pozdního 17. po první polovinu 19. století

Autor: Daniela Tinková Datum zveřejnění: 25.6.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.03
Abstrakt

Vzpomínání na druhou světovou válku v generační perspektivě. Od narativu národního k narativu globálnímu a abstraktizovanému

Autor: Radmila Švaříčková Slabáková Datum zveřejnění: 25.6.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.04
Abstrakt

Návratová migrace, reemigrace nebo etnická návratová migrace? Potomci krajanů ze západní Ukrajiny a z jižní Moldávie a jejich důvody migrace do České republiky

Autor: Luděk Jirka Datum zveřejnění: 25.6.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.05
Abstrakt

Mezinárodní paralely postavy kinderschrecka v procesu remediace

Autor: Marta Pavelková Datum zveřejnění: 25.6.2020 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.06
Abstrakt

Zprávy