Studie

Následky babylonského mýtu neboli o domácích mluvnicích smíšeného světa. Příspěvek k antropologii pomezí (na základě výzkumu běloruskolitevského pomezí)

Autor: Anna Engelking Datum zveřejnění: 25.4.2015
Abstrakt

Od dialektologické mapy ke koncepci pomezní řeči. Úvahy na základě výzkumu na polsko-německém pomezí

Autor: Anna Maria Zielińska Datum zveřejnění: 25.4.2015
Abstrakt

Kašubština – jazyk menšiny na pomezí. Jaká byla, jaká je?

Autor: Jadwiga Zieniukowa Datum zveřejnění: 25.4.2015
Abstrakt

Jamurluk Hagarčiných synů a sultánův sametový kabát. Civilizační pomezí z bulharského zorného úhlu

Autor: Grazyna Szwat-Gylybow Datum zveřejnění: 25.4.2015
Abstrakt

Kurdská komunita v České republice

Autor: Miroslav Mareš / Michael Murad Datum zveřejnění: 25.4.2015
Abstrakt

Zprávy

Literatura