Studie

Kontinuity a diskontinuity v transnacionálním sociálním poli na příkladu margovanských Romů

Autor: Petra Dobruská / Jan Ort Datum zveřejnění: 25.6.2018 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2018.2.01
Abstrakt

„Domov“ jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa

Autor: Sandra Kreisslová Datum zveřejnění: 25.6.2018 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2018.2.02
Abstrakt

„Něco za něco…“: Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitární kulturní politiky

Autor: Martina Pavlicová / Lucie Uhlíková Datum zveřejnění: 25.6.2018 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2018.2.03
Abstrakt

Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století

Autor: Markéta Skořepová Datum zveřejnění: 25.6.2018 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2018.2.04
Abstrakt

Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce

Autor: Luboš Kafka Datum zveřejnění: 25.6.2018 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2018.2.05
Abstrakt

Zprávy

Literatura