Studie

Píseň k patronům Moravy Slávo markrabství v rukopisu z roku 1906. Ke studiu české cyrilometodějské tradice v lidovém duchovním zpěvu a ke vztahu kontrafakt mezi ústní tradicí a písemnictvím

Autor: Věra Frolcová Datum zveřejnění: 31.7.2014
Abstrakt

Charakter pohřebního ritu jako odraz událostí 19. století na střední Moravě

Autor: Lukáš Šín / Jakub Vrána Datum zveřejnění: 31.7.2014
Abstrakt

Význam sdružení cizinců ze zemí subsaharské Afriky a bývalé Jugoslávie v průběhu integračního procesu

Autor: Andrea Gerstnerová Datum zveřejnění: 31.7.2014
Abstrakt

Generační proměna u krajanů na Ukrajině a jejich (ree)migrační tendence: na příkladu spolku Stromovka

Autor: Luděk Jirka Datum zveřejnění: 31.7.2014
Abstrakt

Proměny způsobu života na Hlučínsku v mezigenerační perspektivě

Autor: Helena Kubátová Datum zveřejnění: 31.7.2014
Abstrakt

Zprávy

Literatura