Editorial

Studie

Locating the Choreomusical: The Case of European and American Dance Fiddling

Autor: Colin Quigley Datum zveřejnění: 15.12.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.4.01
Abstrakt

Vymyslet masopust: město, novodobé slavnosti, tradice a imaginace

Autor: Daniela Stavělová Datum zveřejnění: 15.12.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.4.02
Abstrakt

Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries

Autor: Matěj Kratochvíl / Daniela Stavělová Datum zveřejnění: 15.12.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.4.03
Abstrakt

Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ

Autor: Zdeněk Vejvoda Datum zveřejnění: 15.12.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.4.04
Abstrakt

Postcolonial Agency, Proactive Archiving, and Applied Ethnochoreology: The National Dance Archive of Ireland

Autor: Catherine Esther Foley Datum zveřejnění: 15.12.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.05
Abstrakt

Hudba a rituál

Autor: Lubomír Tyllner Datum zveřejnění: 15.12.2016 DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2016.4.06
Abstrakt

Zprávy

Literatura

Zpráva z konference