Studie

Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus "český lid")

Autor: Dušan Drbohlav / Michal Gärtner Datum zveřejnění: 9.3.2014
Abstrakt

"Ať se neztratí jméno." Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů

Autor: Lenka Jakoubková Budilová Datum zveřejnění: 9.3.2014
Abstrakt

Typologie saských náboženských vlivů a jejich projevů u evangelických obyvatel severočeského příhraničí v 19. století

Autor: Václav Zeman Datum zveřejnění: 9.3.2014
Abstrakt

Pohledy na smrt očima řeholních sester

Autor: Zdeňka Dohnalová Datum zveřejnění: 9.3.2014
Abstrakt

Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze

Autor: Petr Hrtánek / Petra Knesplová Datum zveřejnění: 9.3.2014
Abstrakt

Zprávy

Literatura